logo 1

Zahájení projektu „ Odborné vzdělávání v Arpidě“

Cílem projektu „Odborné vzdělávání pracovníků sociálních služeb v centru Arpida, o.s.“, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/A7.00049 je realizace dalšího odborného vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků sociálních služeb centra Arpida, o.s. Všechny vzdělávací aktivity projektu budou směřovat k rozšíření a zvýšení úrovně odborných znalostí, praktických dovedností a kompetencí těchto pracovníků.

Vzdělávání bude realizováno prostřednictvím těchto vzdělávacích aktivit:

A. Akreditované vzdělávací kurzy - uzavřené

a) jednodenní kurzy

b) vícedenní kurzy

B. Akreditované vzdělávací kurzy - otevřené

C. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

D. Odborné stáže

Předpokládáme zapojení celkem 48 pracovníků CA, kteří v období 11/2013 do 6/2015 absolvují celkem 224 vzdělávacích aktivit (formou jednodenních nebo vícedenních akreditovaných kurzů), 3 pracovníci získají nově odbornou kvalifikaci pracovníka v sociálních službách a celkem 25 pracovníků se zúčastní odborných stáží.

Oblasti vzdělávání:

- nové terapeutické techniky při práci s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením

- podpora práv osob s mentálním postižením individuální přístup k osobám s mentálním a kombinovaným postižením

- komunikace s uživateli s mentálním a kombinovaným postižením

- rozvoj a posílení komunikačních schopností pracovníků posílení týmu a týmové spolupráce

- legislativa a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb

- podpora a posílení manažerských znalostí a dovedností a rozvoj osobnosti u vedoucích pracovníků

Projekt bude realizován v období od 1. 10. 2013 do 30. 6. 2015.

Rozpočet projektu: 1 053 049,11 Kč

Více informací na http://www.esfcr.cz/ 

http://www.esfcr.cz/projekty/odborne-vzdelavani-pracovniku-socialnich-sluzeb-v-centru

Projekt je financován z  prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz