logo 1

Centrum Arpida začalo od 1.10.2013 s realizací projektu s názvem „Odborné vzdělávání pracovníků sociálních služeb v centru Arpida, o.s.“, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/A7.00049. Cílem projektu je zajistit další odborné vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků sociálních služeb v centru Arpida, o.s.

 

První část kurzů byla realizována v pátek 31.1.2014, kdy se celkem 36 pracovníků sociálních služeb v centru Arpida zúčastnilo 3 kurzů zaměřených na následující témata: Klíčový pracovník v procesu individuálního plánování, Prevence a řešení konfliktních situací a Možnosti týmové spolupráce v zařízeních sociálních služeb. Další vzdělávací kurz v centru Arpida s názvem Empowerment proběhnul ve čtvrtek 17.4. 2014, 12 účastníků se zde dozvědělo mnoho zajímavých postupů týkajících se problematiky většího zapojování uživatelů služeb. V průběhu března až května 2014 si 1 pracovník doplnil odbornou kvalifikaci prostřednictvím kvalifikačního kurzu s názvem Pracovník v sociálních službách.

 

Projekt bude realizován v období od 1. 10. 2013 do 31. 8. 2015.

Rozpočet projektu: 1 053 049,11 Kč

 

Více informací na http://www.esfcr.cz/ 

http://www.esfcr.cz/projekty/odborne-vzdelavani-pracovniku-socialnich-sluzeb-v-centru

 

Projekt je financován z  prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz