logo opz     logo krajJ

 

Centrum ARPIDA poskytuje sociální službu Sociálně terapeutické dílny, a to v období od 1.1.2019 do 30.6.2022 v rámci realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156. Tento projekt byl schválen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-25/2018, vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Celková výše dotace na celé období realizace činí 7 392 060,- Kč.

Cílem projektu je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu budou tak podpořeny osoby se zdravotním postižením.

Více informací na http://ip.kraj-jihocesky.cz/

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz