Od července 2019 začala realizace našeho nového projektu s názvem „Zkvalitnění a rozšíření služby rané péče pro rodiny s tělesným a kombinovaným postižením“. Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu rodin, které využívají sociální službu raná péče, dále zvýšení počtu kvalifikovaných odborníků a v neposlední řadě zvýšení informovanosti rodičů a veřejnosti o možnosti využití služby raná péče prostřednictvím našeho centra. Náš současný tým pracovníků tak bude posílen o psychologa a další poradkyni pro ranou péči.

Zkvalitnění této poskytované služby chceme zajistit dalším zvyšováním odbornosti, konkrétně ve vzdělávaní poradců rané péče v potřebných metodách a konceptech jejich práce, např. bazální stimulace, snoezelen v teorii a praxi, úvod a praktické nácviky k metodám AAK, diagnostika dětí předškolního věku a další. V rámci rozšíření poskytované sociální služby raná péče chceme vytvořit stručný informační materiál určený široké veřejnosti, který bude distribuován do ordinací a čekáren pediatrů na území Jihočeského kraje. Předpokládáme, že během realizace bude podpořeno celkem 48 dětí ve věku 0 – 7 let.

Doba realizace projektu je 24 měsíců, tj. od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021 s předpokládanými celkovými náklady 683 992,- Kč.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků “The VELUX Foundations“ částkou 600 632,- Kč v rámci programu Včasná pomoc dětem.

 

Nadaci NROS upřímně děkujeme za tuto velice významnou pomoc.

velux

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk   logo cz-01 1  borovka new

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz