Od července 2019 začala realizace našeho nového projektu s názvem „Zkvalitnění a rozšíření služby rané péče pro rodiny s tělesným a kombinovaným postižením“. Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu rodin, které využívají sociální službu raná péče, dále zvýšení počtu kvalifikovaných odborníků a v neposlední řadě zvýšení informovanosti rodičů a veřejnosti o možnosti využití služby raná péče prostřednictvím našeho centra. Náš současný tým pracovníků tak bude posílen o psychologa a další poradkyni pro ranou péči.

Zkvalitnění této poskytované služby chceme zajistit dalším zvyšováním odbornosti, konkrétně ve vzdělávaní poradců rané péče v potřebných metodách a konceptech jejich práce, např. bazální stimulace, snoezelen v teorii a praxi, úvod a praktické nácviky k metodám AAK, diagnostika dětí předškolního věku a další. V rámci rozšíření poskytované sociální služby raná péče chceme vytvořit stručný informační materiál určený široké veřejnosti, který bude distribuován do ordinací a čekáren pediatrů na území Jihočeského kraje. Předpokládáme, že během realizace bude podpořeno celkem 48 dětí ve věku 0 – 7 let.

Doba realizace projektu je 24 měsíců, tj. od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021 s předpokládanými celkovými náklady 683 992,- Kč.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků “The VELUX Foundations“ částkou 600 632,- Kč v rámci programu Včasná pomoc dětem.

 

Nadaci NROS upřímně děkujeme za tuto velice významnou pomoc.

velux

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz