V průběhu prosince 2018 až ledna 2019 proběhlo vzdělávání pracovníků v rámci projektu ,,Kruh podpory - cesta k běžnému životu", který byl financován Nadačním fondem AvastVzdělávací kurzy se týkaly plánování zaměřeného na člověka, kruhů podpory, základů facilitace a mapy (tvoření akčních plánů). Toto vzdělávání bylo realizováno prostřednictvím vzdělávací organizace QUIP a celkem se ho 12 pracovnic z centra ARPIDA a Centra Kaňka, které tak měly možnost seznámit se nejen s novými metodami a technikami, ale i s novou možností přístupu ke klientům rané péče.

 

V rámci tohoto projektu také vycestovalo 8 pracovnic z obou center na zahraniční stáž do Rakouska. V červnu 2019 tak navštívily organizace Alpha nova, Chance B, Lebenshilfe a JugendamWerk ve Štýrsku a v měsíci září 2019 Zentrum 3x21 ve Vídni. Zde se pracovnice inspirovaly příklady z jejich praxe a získaly informace o tamním fungování rané péče a jejich metodách práce s rodinou. V září a říjnu 2019 začlenily pracovnice rané péče v obou centrech do své práce nové metody a techniky a zároveň pořádaly setkání Kruhu podpory, na kterých sbíraly podklady pro tvorbu nové Metodiky rané péče s využitím přístupu zaměřeného na člověka a kruhů podpory. V listopadu tohoto roku nás čeká dotvoření této Metodiky, která díky projektu vznikla, její grafické zpracování a v prosinci pak distribuce. Zároveň v prosinci proběhne poslední rozšiřující vzdělávací kurz s názvem Grafická facilitace.

 

Touto cestou chceme upřímně poděkovat za velice významnou pomoc Nadačnímu fondu Avast, který všechny tyto aktivity finančně podpořil neuvěřitelnou částkou 520. 000,- Kč. 

 

logo cz-01

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz