Cílem projektů je vzdělávání pedagogických pracovníků, jejich osobnostně profesní rozvoj, zavedení nových metod ve výuce, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků a aktivity rozvíjející ICT.

V rámci projektu se uskutečňují tyto aktivity:

· pedagogové zúčastňují kurzů zaměřených na rozvoj matematické gramotnosti, jejich profesní rozvoj je podporován prostřednictvím supervize

· pedagogové sdílejí zkušenosti z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

· zajištění volnočasových aktivit dětí, žáků a studentů se zaměřením na zlepšení jejich výsledků v klíčových kompetencích formou klubů pro žáky

· doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

· pořádání projektových  dnů, zaměřených na konkrétní oblast výuky

· zapojení ICT technika do výuky 

- výuka s tablety

 

 

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz