Projekt s názvem Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání ve školách při centru ARPIDA, který čerpá dotaci z IROP (Integrovaný regionální operační program) byl úspěšně zahájený. Jeho obsahem je rekonstrukce prostor na odborné a terapeutické učebny včetně nezbytného zázemí (bezbariérové toalety, šatna a kabinet, úklidová místnost a toalety pro zaměstnance). Konkrétně se jedná o učebnu na zlepšení kognitivních dovedností, učebnu na zlepšení soběstačnosti a učebnu pro nácvik praktických dovedností. Učebny budou využívány minimálně 20 hodin týdně a budou sloužit 26 žákům se zdravotním postižením Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy při centru ARPIDA, o.p.s.

Celkové předpokládané způsobilé náklady projektu činí 5.859.609,31 Kč. Příspěvek unie EFRR činí 4.980.667,91 Kč, příspěvek ze státního rozpočtu ČR činí 585.960,93 Kč. MŠ, ZŠ a PrŠ při centru ARPIDA, o.p.s. bude hradit 5% celkových způsobilých výdajů, tedy 292.980,47 Kč a 100% nezpůsobilých výdajů tedy 133.100,- Kč. Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu je  31.12.2020.

 

Registrační číslo      CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010245

Identifikační číslo    117D03G001346

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz