Projekt „Rozšíření centra ARPIDA“ byl předložen v rámci 82. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 6.2.: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady dle žádosti o dotaci činí 62 742 564,04 Kč, z toho způsobilé náklady 53 659 671,02 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 45 610 720,36 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu činí 10 %, tj. 5 365 967,10 Kč

Fyzická realizace projektu byla ze strany Arpidy, centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. zahájena dne 4. 6. 2018, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 12. 2023.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity poskytované služby denního stacionáře. To bude zajištěno skrze vybudování nových stavebních objektů v místě sídla žadatele. V rámci projektu dojde též ke zkvalitnění poskytovaných služeb. To bude dosaženo zkvalitněním vybavení a zajištěním potřebného zázemí v místě poskytování služby.

 

Specifickými cíli projektu jsou:

- zvýšení kapacity,

- zkvalitnění služeb,

- zvýšení dostupnosti vedoucí k sociální inkluzi,

- zajištění potřebného zázemí v místě poskytování služby,

- zajištění služeb pro 4 cílové skupiny,

- zajištění pozitivního dopadu na sociální začleňování,

-  zajištění chybějících kapacit v území.

 

Díky projektu bude naplněn specifický cíl Integrovaného regionálního operačního programu 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi. Projekt je zaměřen na zvýšení kapacity a zkvalitnění sociální služby denní stacionář.

Předkládaný projekt přispěje k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, jelikož zajišťuje vyšší dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb vedoucích k sociální inkluzi.

 

Projekt „Rozšíření centra ARPIDA“ je spolufinancován Evropskou unií.

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz