Máme za sebou další půlrok realizace našeho projektu „Zkvalitnění a rozšíření služby rané péče pro rodiny s tělesným a kombinovaným postižením“, který je finančně velice významně podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků “The VELUX Foundations“ částkou 600.632,- Kč v rámci programu Včasná pomoc dětem. Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu rodin, které využívají sociální službu raná péče, dále zvýšení počtu kvalifikovaných odborníků a v neposlední řadě zvýšení informovanosti rodičů a veřejnosti o možnosti využití služby raná péče prostřednictvím našeho centra.

I přes nepřízeň pandemie COVID–19 opatření se projekt daří realizovat. V období nouzového stavu došlo k určitým omezením, nicméně podpora rodin je zachována jak prezenční tak distanční formou v závislosti na aktuálně platných protiepidemiologických opatření. Ke konci roku 2020 se nám podařilo rozšířit tým pracovníků rané péče o poradkyni rané péče (0,5 úvazku) a psychologa pro realizaci individuálních a skupinových setkání s rodiči. Tímto se navýšil i počet klientů, kteří tuto službu využívají, jedná se o 15 dětí a jejich rodin. Pro zvýšení kvality a odbornosti poskytování služby poradkyně rané péče absolvovala tyto vzdělávací kurzy: Diagnostika dětí předškolního věku I., Základní kurz bazální stimulace, Verbálně komunikující – úvod k metodám AAK, Praktická dílna – podpora v komunikaci. Dále se podařilo vytvořit informační letáček o službě raná péče, který jsme do konce prosince 2020 stihli roznést všem lékařům pro děti a dorost na území Českých Budějovic, Českého Krumlova a Tábora. Částečně proběhla také distribuce na území Vimperska a Strakonicka. Zbývající části Jihočeského kraje jsou naplánovány na období 01-06/2021. Pokud se poradkyni nepodaří lékaře kontaktovat osobně, bude informační materiál zaslán poštou na adresu jejich ordinace.

Doba realizace projektu je 24 měsíců, tj. od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021 s předpokládanými celkovými náklady 683 992,- Kč.

 

„Grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti, financovaný z prostředků The VELUX Foundations“

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz