Centrum ARPIDA realizuje projekt výstavby rozšíření centra ARPIDA pro dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením pod názvem ARPIDA plus - campus životních příležitostí.

Realizace byla podpořena dotací z IROP a je realizována prostřednictvím 2 projektů na dva objekty:

 

Projekt „Rozšíření centra ARPIDA (stavební objekt 1)

Spolufinancováno Evropskou unií

 

Předmětem projektu je výstavba nového stavebního objektu (SO 01), který bude využíván pro poskytování služeb denního stacionáře. Dále bude projektem zajištěno potřebné zázemí pro poskytování služeb denního stacionáře včetně terapeutických místností pro výkon této služby. Součástí projektu je též pořízení části vybavení pro zajištění provozu zařízení a zajištění veřejně přístupné zpevněné plochy a komunikace, vjezdového připojení a úpravy zeleně v areálu. Projektem řešená služba denního stacionáře je v centru Arpida poskytována již nyní, z pohledu kapacity a stavu vybavení je ale zcela nedostatečná. Díky projektu dojde ke zkvalitnění vybavení a k nezbytnému rozšíření prostor koncepčně propojených v podobě integračního programu usilujícího o samostatný život v místě bydliště.

Cílem projektu je zvýšení a zkvalitnění kapacity (zajištěním zázemí pro současné kapacity a rozšířením stávající kapacity o novou kapacitu) poskytované služby denního stacionáře. Tato služba je v místě realizace projektu pro cílové skupiny (osoby s postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby sociálně vyloučené) z pohledu kapacit nedostatečná.

Výsledkem projektu bude nová budova sloužící účelům denního stacionáře, díky které dojde ke zkvalitnění a rozšíření kapacity v rámci této služby. Dojde též k zajištění odpovídajícího zázemí včetně vybavení. Díky realizaci projektu dojde k významnému rozšíření dostupnosti poskytování sociálních služeb v regionu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).

 

 

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz