Třída přípravného stupně základní školy speciální

 • třída přípravného stupně ZŠS je určena pro děti s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením, které se připravují pro vzdělávání dle vzdělávacího programu základní školy speciální a dle rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální (středně těžké a těžké mentální postižení)
 • je určen pro děti od 5 let věku, má celkem 3 ročníky a nezapočítává se do plnění povinné školní docházky
 • dle rejstříku škol má přípravný stupeň celkovou kapacitu 8 dětí
 • v přípravném stupni je pracováno s malým počtem dětí, s nimiž vždy pracuje více pedagogických pracovníků (zpravidla učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga). K dispozici jsou též osobní asistenti
 • dětem je věnována individuální koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních (např. osobní asistence) a léčebných (zejména LTV, ergoterapie, péče klinického logopeda, hydroterapie, atp.). 

Přípravný stupeň přínáší Vašim dětem možnost pozvolného a hravého přechodu do základní školy zejména z těchto důvodů:

 • Individuální přístup (max 5 dětí ve třídě)
 • Učitel + 2 asistenti pedagoga
 • Učitel i asistenti - speciální pedagogové
 • Klid a prostor na přípravu na ZŠ formou hry
 • Pozitivní výsledky minulých přípravných stupňů
 • Intenzivní spolupráce s klinickým logopedem na kvalitě komunikace
 • Potřebné terapie během dne stejně jako v MŠ
 • Muzikoterapie
 • Canisterapie
 • Bazén
 • Snoezelen (relaxační terapie)
 • Vzdělávací program je pokračováním MŠ
 • Menší kolektiv = menší nemocnost 

Proč se přípravného stupně nemusíte obávat: 

 • příprava a výuka se děje výhradně formou hry
 • děti mají i dostatek prostoru na samostatnou hru s hračkami i spolužáky
 • režim dne je velice podobný průběhu v mateřské škole včetně spaní
 • třída se snaží často zařazovat venkovní aktivity
 • jídlo je zajištěno 3x denně stejně jako v MŠ
 • školné o platba osobní asistence jsou stejné jako v MŠ
 • povinnost pravidelné docházky je stejná jako v předškolním věku v MŠ
 • s předchozími průběhy a výsledky přípravného stupně máme jen dobré zkušenosti

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz