Základní škola pro tělesně postižené (ZŠ)

• je určena pro žáky s tělesným (motorickým) postižením, případně lehkým mentálním postižením
• ve třídách je malý počet žáků, s nimiž pracuje více pedagogických pracovníků (zpravidla učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga). K dispozici jsou též osobní asistenti
• v souladu se školskou legislativou je pracováno dle ŠVP (školní vzdělávací program)
•  na základě povolení MŠMT ČR má škola celkem 10 ročníků  (ŠVP umožňuje rozložit učivo 1. ročníku do dvou let)
• škola má jen  první stupeň 
• Koncepce základní školy (ŠVP) respektuje tendenci integrovat žáky tohoto vzdělávacího programu v hlavním vzdělávacím proudu, tedy v běžných školách v místě jejich bydliště (inkluzivní vzdělávání). V těch případech, kde není integrace z objektivních důvodů (zdravotní stav žáka) možná, plní tento žák povinnou školní docházku i nadále v ZŠ při centru ARPIDA dle IVP.
• žákům je věnována komplexní koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních, léčebných (zejména LTV, ergoterapie, hydroterapie, atp.) a pracovních. 

P1080505.JPGzs9.jpgzs7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1080536.JPGzsp2.jpgzsp1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola speciální (ZŠS), Díl I, Díl II.

• je určena pro žáky s tělesným (motorickým), resp. s kombinovaným postižením
• rehabilitační vzdělávací program je určen pro žáky s těžkým kombinovaným postižením, s mentálními dispozicemi v rámci pásma těžké mentální retardace
• ve třídách je malý počet žáků, s nimiž pracuje více pedagogických pracovníků (zpravidla učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga). K dispozici jsou též osobní asistenti
•  škola má v souladu se školskou legislativou deset ročníků
•  žákům je věnována komplexní koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních (např. osobní asistence), léčebných (zejména LTV, ergoterapie, hydroterapie, atp.) a pracovních. 

Třída přípravného stupně základní školy speciální

• třída přípravného stupně ZŠS je určena pro děti s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením, které se připravují pro vzdělávání dle vzdělávacího programu základní školy speciální a dle rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální (středně těžké a těžké mentální postižení)
• je určen pro děti od 5 let věku, má celkem 3 ročníky a nezapočítává se do plnění povinné školní docházky
• v přípravném stupni je pracováno s malým počtem dětí, s nimiž vždy pracuje více pedagogických pracovníků (zpravidla učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga). K dispozici jsou též osobní asistenti

• dětem je věnována individuální koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních (např. osobní asistence) a léčebných (zejména LTV, ergoterapie, péče klinického logopeda, hydroterapie, atp.). 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz