Základní škola pro tělesně postižené (ZŠ)

• je určena pro žáky s tělesným (motorickým) postižením
• dle rejstříku škol má kapacitu 12 žáků,  ve třídách je malý počet žáků, s nimiž pracuje více pedagogických pracovníků (zpravidla učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga). K dispozici jsou též osobní asistenti
• v souladu se školskou legislativou je pracováno dle ŠVP (školní vzdělávací program)
•  na základě povolení MŠMT ČR má škola celkem 10 ročníků  (ŠVP umožňuje rozložit učivo 1. ročníku do dvou let)
• škola má jen  první stupeň 
• Koncepce základní školy (ŠVP) respektuje tendenci integrovat žáky tohoto vzdělávacího programu v hlavním vzdělávacím proudu, tedy v běžných školách v místě jejich bydliště (inkluzivní vzdělávání). V těch případech, kde není integrace z objektivních důvodů (zdravotní stav žáka) možná, plní tento žák povinnou školní docházku i nadále v ZŠ při centru ARPIDA dle IVP.
• žákům je věnována komplexní koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních, léčebných (zejména LTV, ergoterapie, hydroterapie, atp.) a pracovních. 

P1080505.JPGzs9.jpgzs7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola praktická pro tělesně postižené (ZŠP)

• je určena pro žáky s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením
• dle rejstříku škol má kapacitu 40 žáků 
• ve třídách je malý počet žáků, s nimiž pracuje více pedagogických pracovníků (zpravidla učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga). K dispozici jsou též osobní asistenti
• na základě povolení MŠMT ČR má škola celkem 10 ročníků  (ŠVP umožňuje rozložit učivo 1. ročníku do dvou let) 
•  v souladu se školskou legislativou je pracováno dle ŠVP (školní vzdělávací program)
•  žákům je věnována komplexní koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních (např. osobní asistence), léčebných (zejména LTV, ergoterapie, hydroterapie, atp.) a pracovních. 

P1080536.JPGzsp2.jpgzsp1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola speciální (ZŠS), včetně rehabilitačního vzdělávacího programu

• je určena pro žáky s tělesným (motorickým), resp. s kombinovaným postižením
• rehabilitační vzdělávací program je určen pro žáky s těžkým kombinovaným postižením, s mentálními dispozicemi v rámci pásma těžké mentální retardace
• dle rejstříku škol má kapacitu 40 žáků
• ve třídách je malý počet žáků, s nimiž pracuje více pedagogických pracovníků (zpravidla učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga). K dispozici jsou též osobní asistenti
•  škola má v souladu se školskou legislativou deset ročníků
•  žákům je věnována komplexní koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních (např. osobní asistence), léčebných (zejména LTV, ergoterapie, hydroterapie, atp.) a pracovních. 

Třída přípravného stupně základní školy speciální

• třída přípravného stupně ZŠS je určena pro děti s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením, které se připravují pro vzdělávání dle vzdělávacího programu základní školy speciální a dle rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální (středně těžké a těžké mentální postižení)
• je určen pro děti od 5 let věku, má celkem 3 ročníky a nezapočítává se do plnění povinné školní docházky
• dle rejstříku škol má přípravný stupeň celkovou kapacitu 8 dětí
• v přípravném stupni je pracováno s malým počtem dětí, s nimiž vždy pracuje více pedagogických pracovníků (zpravidla učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga). K dispozici jsou též osobní asistenti

• dětem je věnována individuální koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních (např. osobní asistence) a léčebných (zejména LTV, ergoterapie, péče klinického logopeda, hydroterapie, atp.). 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk   logo cz-01 1  borovka new

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz