Posláním denní stacionáře je nabídnout lidem se zdravotním postižením akceptující a bezpečný prostor pro prožívání důstojného a plnoprávného života a rozvíjení jejich schopností a dovedností bez přerušení kontaktu s rodinou. Poskytování této služby je realizováno v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a zajištuje tyto základní činnosti - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti.

 

Cílová skupina: 

Služba je určena pro děti, mládež a dospělé lidi s těžkým kombinovaným postižením (kombinace tělesného, resp. motorického a mentálního postižení) s mentálními dispozicemi v rámci pásma hluboké mentální retardace, ve věku od 6 do 40 let.

 

Program denního stacionáře je plánován vždy s ohledem na individuální potřeby a zájmy uživatele. Mezi pravidelné činnosti patří:

- relaxační a uvolňovací aktivity, pohybové aktivity, výtvarné a dramatické činnosti,

- speciální terapie (bazální stimulace, canisterapie, muzikoterapie), zážitkové terapie - čichová, sluchová, hmatová, zraková a chuťová stimulace,

- podpora komunikačních dovedností (vyjadřování názoru a přání uživatele prostřednictvím alternativních forem komunikace),

- podpora soběstačnosti a samostatnosti (motivace a podpora k vlastnímu rozhodování),

- aktivity podporující sociální začleňování osob, návštěva kulturních, vzdělávacích, volnočasových a sportovních akcí ve městě a okolí

Uživatelům služeb denního stacionáře je věnována individuální koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků sociálních je zajištěna realizace prostředků pedagogických (vzdělávání v souladu s ustanoveními § 42, zákona 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění) a léčebných (zejména LTV, ergoterapie, péče klinického logopeda, hydroterapie, atp.).

 

Forma poskytování sociální služby:

Služba denní stacionáře pro osoby s tělesným a  hlubokým mentálním postižením je v centru ARPIDA poskytována ambulantní formou.

 

Místo poskytování sociální služby:

Služby denního stacionáře pro osoby s tělesným a  hlubokým mentálním postižením i další návazné služby jsou poskytovány v prostorech centra ARPIDA, U Hvízdala 9, České Budějovice. Moderní areál centra je snadno dostupný prostředky osobní dopravy i městské hromadné dopravy (MHD č. 9, 14, 15 – nejbližší zastávky u centra ARPIDA jsou „U Hvízdala“ a „Vltava“ – některé spoje jsou v určitých intervalech bezbariérové - viz jízdní řády MHD).

 

Denní stacionář pro osoby s tělesným a hlubokým mentálním postižením:

Vlastní činnosti probíhají na dvou samostatných pracovištích uvnitř hlavního objektu. Součástí každého pracoviště je také vlastní vhodně prostorově i technicky vybavené sociální zařízení, (toalety, umývárny, sprchy, prostory pro přebalování klientů apod.). Odborné činnosti jsou poskytovány v pracovnách odborných zaměstnanců centra ARPIDA. K dispozici jsou kompenzační, rehabilitační, didaktické a jiné pomůcky vhodné pro uživatele s těžkým tělesným a kombinovaným postižením.  Stravování je zajištěno prostřednictvím kuchyně a jídelny centra ARPIDA.

 

Čas poskytování sociální služby:

Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí - pátek od 7.00 hod. - 16.00 hod. po celý kalendářní rok (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů).

 

Úhrada za sociální službu:

Služba denního stacionáře pro osoby s tělesným a hlubokým  mentálním postižením je poskytována s úhradou uživatele služby. Ta zahrnuje úhradu za čas pobytu v denním stacionáři (sazba za 1 hod.) a úhradu za zajištění stravy (oběda) . Výše úhrady a cena případných fakultativních služeb se řídí platným ceníkem těchto služeb, viz www.arpida.cz.

 

 Bližší informace Vám poskytnou:

Mgr. Dana Kopecká - vedoucí sociální pracovník, tel: 385 777 017, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Jana Honnerová - vedoucí denního stacionáře, tel: 385 777 044, e-mail: honnerovaj@arpida.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Základní prohlášení organizace

Popis realizace 

  

 

 

 

  

       

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new  

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz