Posláním denní stacionáře je nabídnout lidem se zdravotním postižením akceptující a bezpečný prostor pro prožívání důstojného a plnoprávného života a rozvíjení jejich schopností a dovedností bez přerušení kontaktu s rodinou. Poskytování této služby je realizováno v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a zajištuje tyto základní činnosti - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. 

 

Cílová skupina: 

Služba je určena pro děti, mládež a dospělé lidi s těžkým kombinovaným postižením (kombinace tělesného, resp. motorického a mentálního postižení) s mentálními dispozicemi v rámci pásma hluboké mentální retardace, ve věku od 6 do 40 let.

 

Program denního stacionáře je plánován vždy s ohledem na individuální potřeby a zájmy uživatele. Mezi pravidelné činnosti patří:

- relaxační a uvolňovací aktivity, pohybové aktivity, výtvarné a dramatické činnosti,

- speciální terapie (bazální stimulace, canisterapie, muzikoterapie), zážitkové terapie - čichová, sluchová, hmatová, zraková a chuťová stimulace,

- podpora komunikačních dovedností (vyjadřování názoru a přání uživatele prostřednictvím alternativních forem komunikace),

- podpora soběstačnosti a samostatnosti (motivace a podpora k vlastnímu rozhodování),

- aktivity podporující sociální začleňování osob, návštěva kulturních, vzdělávacích, volnočasových a sportovních akcí ve městě a okolí

Uživatelům služeb denního stacionáře je věnována individuální koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků sociálních je zajištěna realizace prostředků pedagogických (vzdělávání v souladu s ustanoveními § 42, zákona 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění) a léčebných (zejména LTV, ergoterapie, péče klinického logopeda, hydroterapie, atp.).

 

Forma poskytování sociální služby:

Služba denní stacionáře pro osoby s tělesným a  hlubokým mentálním postižením je v centru ARPIDA poskytována ambulantní formou.

 

Místo poskytování sociální služby:

Služby denního stacionáře pro osoby s tělesným a  hlubokým mentálním postižením i další návazné služby jsou poskytovány v prostorech centra ARPIDA, U Hvízdala 9, České Budějovice. Moderní areál centra je snadno dostupný prostředky osobní dopravy i městské hromadné dopravy (MHD č. 9, 14, 15 – nejbližší zastávky u centra ARPIDA jsou „U Hvízdala“ a „Vltava“ – některé spoje jsou v určitých intervalech bezbariérové - viz jízdní řády MHD).

 

Denní stacionář pro osoby s tělesným a hlubokým mentálním postižením:

Vlastní činnosti probíhají na dvou samostatných pracovištích uvnitř hlavního objektu. Součástí každého pracoviště je také vlastní vhodně prostorově i technicky vybavené sociální zařízení, (toalety, umývárny, sprchy, prostory pro přebalování klientů apod.). Odborné činnosti jsou poskytovány v pracovnách odborných zaměstnanců centra ARPIDA. K dispozici jsou kompenzační, rehabilitační, didaktické a jiné pomůcky vhodné pro uživatele s těžkým tělesným a kombinovaným postižením.  Stravování je zajištěno prostřednictvím kuchyně a jídelny centra ARPIDA.

 

Čas poskytování sociální služby:

Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí - pátek od 7.00 hod. - 16.00 hod. po celý kalendářní rok (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů).

 

Úhrada za sociální službu:

Služba denního stacionáře pro osoby s tělesným a hlubokým  mentálním postižením je poskytována s úhradou uživatele služby. Ta zahrnuje úhradu za čas pobytu v denním stacionáři (sazba za 1 hod.) a úhradu za zajištění stravy (oběda) . Výše úhrady a cena případných fakultativních služeb se řídí platným ceníkem těchto služeb, viz www.arpida.cz.

 

 Bližší informace Vám poskytnou:

Mgr. Dana Kopecká - vedoucí sociální pracovník, tel: 385 777 017, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Jana Honnerová - vedoucí denního stacionáře, tel: 385 777 044, e-mail: honnerovaj@arpida.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Základní prohlášení organizace

Popis realizace sociální služby

 

  

 

  

 

  

       

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary   borovka   bosch logo res 340x111   anauk

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz