Posláním denní stacionáře je nabídnout lidem se zdravotním postižením akceptující a bezpečný prostor pro prožívání důstojného a plnoprávného života a rozvíjení jejich schopností a dovedností bez přerušení kontaktu s rodinou.

Poskytování této služby je realizováno v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a zajištuje tyto základní činnosti - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti.

Přirozenou součástí poskytování sociální služby je také tzv. „návazná podpora“ klienta, která ho s ohledem na jeho individuální potřeby, možnosti a přání motivuje a podporuje ve využívání sociálních služeb, aktivit a dalších příležitostí zvyšujících míru sociální a pracovní integrace mimo působnost nebo v rámci komplexu poskytovaných služeb a aktivit centra ARPIDA.

Uživatelům služeb denního stacionáře je věnována individuální koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků sociálních je zajištěna realizace prostředků pedagogických a léčebných (zejména LTV, ergoterapie, péče klinického logopeda, hydroterapie, atp.).

 

Cílová skupina:

Služba je určena pro děti, mládež a dospělé lidi s kombinovaným postižením (kombinace tělesného, resp. motorického a mentálního postižení), ve věku od 6 do 50 let.

 

V denním stacionáři je využíván „Přístup zaměřený na člověka“, při každodenních činnostech i při individuálním plánování s uživateli vycházíme vždy z potřeb, možností a přání každého člověka.  Hlavním naším cílem je, aby měli uživatelé možnost, rozhodovat si v co největší míře o svém životě za podpory rodiny a pracovníků denního stacionáře. Mezi pravidelné činnosti patří:

  • relaxační a uvolňovací aktivity, pohybové aktivity (integrovaná Boccia), výtvarné a dramatické činnosti,
  • zpěv a tvořivá doprovodná hra na hudební nástroje
  • vaření jednoduchých pokrmů i hlavních jídel
  • speciální terapie (bazální stimulace, snoezelen koncept, canisterapie, muzikoterapie), zážitkové terapie - čichová, sluchová, hmatová, zraková a chuťová stimulace,
  • podpora komunikačních dovedností (vyjadřování názoru a přání uživatele prostřednictvím alternativních forem komunikace),
  • podpora soběstačnosti a samostatnosti (motivace a podpora k vlastnímu rozhodování),
  • aktivity podporující sociální začleňování osob, návštěva kulturních, vzdělávacích, volnočasových a sportovních akcí ve městě a okolí.

 

Forma poskytování sociální služby:

Služba denní stacionáře je poskytována ambulantní formou.

 

Místo poskytování sociální služby:

Služby denního stacionáře i další návazné služby jsou poskytovány v prostorech centra ARPIDA, U Hvízdala 9, České Budějovice. Moderní areál centra je snadno dostupný prostředky osobní dopravy i městské hromadné dopravy (MHD č. 9, 14, 15 – nejbližší zastávky u centra ARPIDA jsou „U Hvízdala“ a „Vltava“ – některé spoje jsou v určitých intervalech bezbariérové - viz jízdní řády MHD). Vlastní činnosti probíhají na třech samostatných pracovištích uvnitř hlavního objektu. Součástí každého pracoviště je také vlastní vhodně prostorově i technicky vybavené sociální zařízení, (toalety, umývárny, sprchy, prostory pro přebalování klientů apod.). Odborné činnosti jsou poskytovány v pracovnách odborných zaměstnanců centra ARPIDA. K dispozici jsou kompenzační, rehabilitační, didaktické a jiné pomůcky vhodné pro uživatele s těžkým tělesným a kombinovaným postižením.  Stravování je zajištěno prostřednictvím kuchyně a jídelny centra ARPIDA.

 

Čas poskytování sociální služby:

Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí - pátek od 7.00 hod. - 16.00 hod. po celý kalendářní rok (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů).

 

Úhrada za sociální službu:

Služba denního stacionáře je poskytována s úhradou uživatele služby. Ta zahrnuje úhradu za čas pobytu v denním stacionáři (sazba za 1 hod.) a úhradu za zajištění stravy (oběda). Výše úhrady a cena případných fakultativních služeb se řídí platným ceníkem těchto služeb, viz www.arpida.cz.

Bližší informace Vám poskytnou:

Mgr. Dana Kopecká - vedoucí sociální pracovník, tel: 385 777 017, 777 027 230, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Václava Businská - vedoucí denního stacionáře, tel: 385 777 015, 778 954 423, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dokumenty ke stažení:

Základní prohlášení sociálních služeb

Popis realizace DS

Žádost o poskytování DS

Vzor smlouva DS

Vzor dodatek DS

Ceník DS

  

  

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz