Popis sociální služby:

Posláním osobní asistence je umožnit dětem, mladistvým a dospělým lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením v jejich přirozeném prostředí zapojení do vzdělávacích, terapeutických a aktivizačních činností a rozvíjení vlastních schopností, dovedností a kompetencí. Osobní asistence podporuje uživatele v začleňování do přirozeného sociálního prostředí a zvyšování jeho soběstačnosti a samostatnosti. Těžištěm služby osobní asistence je pomoc při přesunech, mobilitě, při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, v zajištění osobní hygieny uživatelů a v dalších činnostech, které uživatel potřebuje v jeho přirozeném sociálním prostředí, v průběhu realizace vzdělávacích, terapeutických a aktivizačních činností v centru Arpida nebo v rámci realizace projektu Spolu do života.

 

Cílová skupina:  děti, mládež a dospělí s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 5 do 50 let.

 

Služba osobní asistence v rámci projektu Spolu do života je poskytována osobám s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 18-50 let, které

  • s ohledem na míru svého zdravotního postižení nehledají pracovní uplatnění, zaměstnání nebo ambulantní skupinovou formu služby sociální péče,
  • chtějí ale individuálně, pravidelně a dlouhodobě využívat své dovednosti a schopnosti v běžném, přirozeném, pracovním prostředí, cítit se proto užiteční a respektovaní, mít zároveň v tomto prostředí interakci, kontakty a přirozené sociální vztahy,
  • tuto motivaci prokazují přiměřeným (časovým a pravidelným) rozsahem zapojení a aktivním (ne-pasivním, ne-odmítavým) přístupem a postojem,
  • a potřebují k realizaci takového zapojení zvýšenou pomoc osobního asistenta v soběstačnosti, sebeobsluze, mobilitě a komunikaci.

Služba nemůže být poskytována osobám s verbálně nebo fyzicky agresivním chováním a závažným duševním onemocněním. 

 

Cíle služby:

  • pomoci uživateli služby zapojit se v maximální možné míře do společenských, vzdělávacích, terapeutických i pracovních aktivit,
  • pomoci uživateli služby zvýšit míru jeho samostatnosti a nezávislosti,
  • pomoci uživateli služby začlenit se do jeho přirozeného sociálního prostředí a do života komunity,
  • pomoci uživateli služby navázat a rozvíjet kontakty se společenským prostředím.

 

Forma poskytování sociální služby:

Služba osobní asistence je poskytována terénní formou.

 

Místo poskytování sociální služby:

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele na území města České Budějovice, výjimečně i na území bezprostředně přilehlých obcí dostupných systémem MHD města České Budějovice (včetně pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a zajištění osobní hygieny uživatelů v průběhu realizace vzdělávacích, terapeutických a aktivizačních činností v centru Arpida).

 

Čas poskytování sociální služby:

Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí - pátek od 7.00 hod. - 22.00 hod. po celý kalendářní rok (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů).

 

Úhrada za sociální službu:

Služba osobní asistence je poskytována s úhradou uživatele služby. Ta zahrnuje úhradu za rozsah času poskytnutí osobní asistence (sazba za 1 hod.). Výše úhrady a cena za případné fakultativní služby se řídí platným ceníkem těchto služeb viz. www.arpida.cz

 

Bližší informace Vám poskytnou:

Mgr. Dana Kopecká - vedoucí sociální pracovník. tel: 385 777 017, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Pejchal - vedoucí osobní asistence "Terén" a "Spolu do života", tel.: 778 452 679, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jaromír Novák -  vedoucí osobní asistence poskytované ve školských zařízeních centra ARPIDA, tel: 385 777 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dokumenty ke stažení:

Základní prohlášení

Popis realizace služby

Leták Osobní asistence

Projekt "Spolu do života" - informační leták

Žádost o poskytování sociální služby

Smlouva OA

Dodatek OA

Ceník OA

 

oa1 oa4 oa5

  

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz