Popis sociální služby:

Posláním osobní asistence je umožnit dětem, mladistvým a dospělým lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením v jejich přirozeném prostředí zapojení do vzdělávacích, terapeutických a aktivizačních činností a rozvíjení vlastních schopností, dovedností a kompetencí. Osobní asistence podporuje uživatele v začleňování do přirozeného sociálního prostředí a zvyšování jeho soběstačnosti a samostatnosti. Těžištěm služby osobní asistence je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, v zajištění osobní hygieny uživatelů a v dalších činnostech, které uživatel potřebuje, v jeho přirozeném sociálním prostředí a v průběhu realizace vzdělávacích, terapeutických a aktivizačních činností v centru Arpida.

 

Cílová skupina:

- děti, mládež a dospělí s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 5 do 40 let,

- sociální služba je zejména poskytována žákům a studentům Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy při centru ARPIDA, o.p.s. a osobám, jimž je v centru ARPIDA poskytována komplexní péče v duchu uceleného systému rehabilitace, 

 

Cíle služby:

- umožnit uživateli služby zapojení do vzdělávacích, terapeutických a aktivizačních činností centra Arpida,

- zajistit doprovod a pomoc při přesunu uživatele z místa bydliště do centra ARPIDA a zpět,

- zajistit pomoc a péči při návštěvě úřadů, kulturních a sportovních akcí, volnočasových aktivit, při nákupech, vycházkách, při pobytu v domácnosti,

- zvýšit míru samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatele služby,

- zlepšit, resp. stabilizovat a udržet zdravotní stav uživatele, podporovat jej při výběru vhodných kompenzačních pomůcek,

- rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů služby v oblasti kognitivní, senzomotorické, motorické a sociální,

- zprostředkovat a rozvíjet kontakty uživatele služby se společenským prostředím, podporovat jeho začlenění do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky apod.),

- podporovat uživatele při vyhledávání a využívání veřejných zdrojů (institucí a organizací), v rozvíjení samostatnosti a nezávislosti na poskytovaných službách, podporovat využívání sociálních služeb, aktivit a dalších příležitostí mimo působnost centra Arpida,

- podporovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi uživateli, zákonnými zástupci uživatelů a poskytovatelem služby,

- zajistit rovné příležitosti a podmínky pro osoby se zdravotním postižením,

- pozitivně ovlivňovat veřejnost vhodnou prezentací aktivit uživatelů služby,

- poskytnout uživateli informace a podporu v oblastech dalšího možného rozvoje jeho osobnosti a ve využití dalších možných veřejných zdrojů a služeb.

 

Nabídka dalších činností osobní asistence:

- umožnění účasti na aktivitách podporujících sociální začleňování osob se zdravotním postižením, např. návštěva kulturních, vzdělávacích, volnočasových a sportovních akcí ve městě a okolí, 

- doporučení, zapůjčování a výběr vhodných pomůcek (rehabilitačních, kompenzačních), popřípadě hraček, informace o možnostech získání a financování těchto pomůcek,

- nácvik přijímání stravy, popřípadě návrh a výběr vhodných pomůcek pro zajištění stravování,

- umožnění účasti uživatele na volnočasových aktivitách (arteterapie, muzikoterapie, počítačový kroužek, angličtina, práce se dřevem, vaření, dramatický kroužek, atp.).

- umožnění využití služeb dle doporučení odborných lékařů, pravidelná fyzioterapie (zejména individuální LTV, vodoléčba, termoterapie, magnetoterapie, elektroléčba), ergoterapie, logopedie, tyflopedie, canisterapie, hipoterapie a 

 

Forma poskytování sociální služby:

Služba osobní asistence je v centru Arpida poskytována terénní formou.

 

Místo poskytování sociální služby:

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele a v průběhu realizace vzdělávacích, terapeutických a aktivizačních činností centra Arpida v moderním bezbariérovém objektu centra ARPIDA a na dalších místech souvisejících s činností škol a školských zařízení při centru Arpida.

 

Čas poskytování sociální služby:

Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí - pátek od 7.00 hod. - 22.00 hod. po celý kalendářní rok (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů).

 

Úhrada za sociální službu:

Služba osobní asistence je poskytována s úhradou uživatele služby. Ta zahrnuje úhradu za rozsah času poskytnutí osobní asistence (sazba za 1 hod.). Výše úhrady a cena za případné fakultativní služby se řídí platným ceníkem těchto služeb viz. www.arpida.cz

 

 Bližší informace Vám poskytnou:

Mgr. Dana Kopecká - vedoucí sociální pracovník. tel: 385 777 017, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jaromír Novák -  vedoucí osobní asistence, tel: 385 777 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Alena Pekárková -  koordinátorka osobní asistence, tel: 774 448 787,  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dokumenty ke stažení:

Základní prohlášení

Popis realizace

Informační leták OA - terén

Projekt "Spolu do života" - informační leták

 

oa1 oa4 oa5

  

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new  

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz