Popis sociální služby:

Posláním osobní asistence je umožnit dětem, mladistvým a dospělým lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením v jejich přirozeném prostředí zapojení do vzdělávacích, terapeutických a aktivizačních činností a rozvíjení vlastních schopností, dovedností a kompetencí. Osobní asistence podporuje uživatele v začleňování do přirozeného sociálního prostředí a zvyšování jeho soběstačnosti a samostatnosti. Těžištěm služby osobní asistence je pomoc při přesunech, mobilitě, při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, v zajištění osobní hygieny uživatelů a v dalších činnostech, které uživatel potřebuje v jeho přirozeném sociálním prostředí, v průběhu realizace vzdělávacích, terapeutických a aktivizačních činností v centru Arpida nebo v rámci realizace projektu Spolu do života.

 

Cílová skupina:  děti, mládež a dospělí s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 5 do 40 let.

 

Služba osobní asistence v rámci projektu Spolu do života je poskytována osobám s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 18-40 let, které

 • s ohledem na míru svého zdravotního postižení nehledají pracovní uplatnění, zaměstnání nebo ambulantní skupinovou formu služby sociální péče,
 • chtějí ale individuálně, pravidelně a dlouhodobě využívat své dovednosti a schopnosti v běžném, přirozeném, pracovním prostředí, cítit se proto užiteční a respektovaní, mít zároveň v tomto prostředí interakci, kontakty a přirozené sociální vztahy,
 • tuto motivaci prokazují přiměřeným (časovým a pravidelným) rozsahem zapojení a aktivním (ne-pasivním, ne-odmítavým) přístupem a postojem,
 • a potřebují k realizaci takového zapojení zvýšenou pomoc osobního asistenta v soběstačnosti, sebeobsluze, mobilitě a komunikaci.

Služba nemůže být poskytována osobám s verbálně nebo fyzicky agresivním chováním a závažným duševním onemocněním. 

 

Cíle služby:

 • umožnit uživateli služby zapojení do vzdělávacích, terapeutických a aktivizačních činností centra Arpida,
 • zajistit doprovod a pomoc při přesunu uživatele z místa bydliště do centra ARPIDA a zpět, nebo do spolupracující firmy či instituce v rámci projektu Spolu do života,
 • zajistit pomoc a péči při návštěvě úřadů, kulturních a sportovních akcí, volnočasových aktivit, při nákupech, vycházkách, při pobytu v domácnosti, nebo při ralizaci činností ve firmě či instituci v rámci projektu Spolu do života,
 • zvýšit míru samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatele služby,
 • zlepšit, resp. stabilizovat a udržet zdravotní stav uživatele, podporovat jej při výběru vhodných kompenzačních pomůcek,
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů služby v oblasti kognitivní, senzomotorické, motorické a sociální,
 • zprostředkovat a rozvíjet kontakty uživatele služby se společenským prostředím, podporovat jeho začlenění do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky, firmy, instituce apod.),
 • podporovat uživatele při vyhledávání a využívání veřejných zdrojů (institucí a organizací), v rozvíjení samostatnosti a nezávislosti na poskytovaných službách, podporovat využívání sociálních služeb, aktivit a dalších příležitostí mimo působnost centra Arpida,
 • podporovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi uživateli, zákonnými zástupci uživatelů a poskytovatelem služby,
 • zajistit rovné příležitosti a podmínky pro osoby se zdravotním postižením,
 • pozitivně ovlivňovat veřejnost vhodnou prezentací aktivit uživatelů služby,
 • poskytnout uživateli informace a podporu v oblastech dalšího možného rozvoje jeho osobnosti a ve využití dalších možných veřejných zdrojů a služeb.

 

Nabídka dalších činností osobní asistence:

 • umožnění účasti na aktivitách podporujících sociální začleňování osob se zdravotním postižením, např. návštěva kulturních, vzdělávacích, volnočasových a sportovních akcí ve městě a okolí, 
 • doporučení, zapůjčování a výběr vhodných pomůcek (rehabilitačních, kompenzačních), popřípadě hraček, informace o možnostech získání a financování těchto pomůcek,
 • nácvik přijímání stravy, popřípadě návrh a výběr vhodných pomůcek pro zajištění stravování,
 • umožnění účasti uživatele na volnočasových aktivitách (arteterapie, muzikoterapie, počítačový kroužek, angličtina, práce se dřevem, vaření, dramatický kroužek, atp.).
 • umožnění využití služeb dle doporučení odborných lékařů, pravidelná fyzioterapie (zejména individuální LTV, vodoléčba, termoterapie, magnetoterapie, elektroléčba), ergoterapie, logopedie, tyflopedie, canisterapie, hipoterapie,
 • pravidelná možnost realizace činností v rámci projektu Spolu do života.

 

Forma poskytování sociální služby:

Služba osobní asistence je v centru Arpida poskytována terénní formou.

 

Místo poskytování sociální služby:

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele a v průběhu realizace vzdělávacích, terapeutických a aktivizačních činností centra Arpida v moderním bezbariérovém objektu centra ARPIDA, ve spolupracujících firmách či institucích a na dalších místech souvisejících s činností škol a školských zařízení při centru Arpida.

 

Čas poskytování sociální služby:

Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí - pátek od 7.00 hod. - 22.00 hod. po celý kalendářní rok (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů).

 

Úhrada za sociální službu:

Služba osobní asistence je poskytována s úhradou uživatele služby. Ta zahrnuje úhradu za rozsah času poskytnutí osobní asistence (sazba za 1 hod.). Výše úhrady a cena za případné fakultativní služby se řídí platným ceníkem těchto služeb viz. www.arpida.cz

 

 Bližší informace Vám poskytnou:

Mgr. Dana Kopecká - vedoucí sociální pracovník. tel: 385 777 017, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jaromír Novák -  vedoucí osobní asistence, tel: 385 777 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Alena Pekárková -  koordinátorka osobní asistence, tel: 774 448 787,  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Pejchal - vedoucí projektu osobní asistence projektu Spolu do života, tel.: 778 452 679, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dokumenty ke stažení:

Základní prohlášení

Popis realizace

Projekt "Spolu do života" - informační leták

Žádost o poskytování OAT, OAS

Vzor Smlouva OAS

Vzor Dodatek OAS

Smlouva OA

Leták OAT

Dodatek OA

 

oa1 oa4 oa5

  

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz