Co je raná péče a komu je určena?

Rané péče centra ARPIDA je soustava služeb a programů včasné odborné pomoci dětem ve věku 0-7 let s tělesným nebo kombinovaným postižením nebo s ohroženým vývojem a jejich rodinám žijícím na území Jihočeského kraje. Služba je zaměřena na podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho individuální specifické potřeby a usiluje o zlepšení kvality života dítěte a jeho rodiny. Cílem rané intervence je podpora a podněcování senzoricko-motorického, emocionálního, sociálního a intelektuálního vývoje dítěte tak, aby se mohlo co možná nejsamostatněji aktivně zapojit do života společnosti.

 

Popis realizace služby

První kontakt s pracovníky rané péče probíhá telefonicky, písemně nebo osobně a je vždy iniciován zájemcem o službu. Na základě této žádosti je zájemcům poskytnuta první (vstupní) konzultace v rodině, případně na pracovišti rané péče, v jejímž průběhu jsou zájemci seznámeni s realizací služby a nabídkou činností, které jsou v rámci služby poskytovány. Poté jsou zájemci pozváni na diagnostickou konzultaci v prostorách centra ARPIDA. Ta je zaměřena zejména na zjištění aktuálních dovedností a schopností dítěte a také na zmapování sociální situace rodiny. Následné konzultace probíhají buď terénní formou (v domácnosti uživatele) nebo ambulantní (na pracovišti rané péče) formou s cílem v co největší možné míře podpořit rozvoj dítěte a poskytnout tak rodině možnost sociálního začlenění.

 

Služby poskytované uživatelům v rámci služby rané péče:

 • konzultační návštěvy v rodině dítěte, případně ambulantní konzultace v sídle rané péče 
 • zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte, zjišťování potřeb rodiny a vypracování individuálního plánu rané péče 
 • poradenství a metodické vedení k podpoře psychomotorického vývoje dítěte, praktické rady pro práci a hru s dítětem  
 • poradenství k výběru a efektivnímu využívání vhodných metod pro komunikaci s dítětem (např. metoda VOKS)
 • práce s konceptem Bazální stimulace
 • doporučení optimálních stimulačních programů a technik k dosažení maximálního možného rozvoje schopností a dovedností dítěte 
 • doporučení, výběr a zapůjčení vhodných didaktických, stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, hraček i odborné literatury  
 • zprostředkování pedagogicko-psychologického poradenství  
 • zprostředkování další potřebné odborné péče, kontaktů na podpůrné organizace a odborníky
 • sociálně právní poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů, podpora při jednání s úřady, informační podpora v oblasti dávek  
 • asistence při vyhledání a oslovení návazné sociální služby 
 • podpora a pomoc při začleňování rodiny do běžného způsobu života, zprostředkování kontaktů s dalšími rodiči
 • nabídka odborných přednášek, seminářů a kurzů 

 

Forma poskytování sociální služby:  

Služba raná péče je v centru Arpida poskytována terénní a ambulantní formou. Forma poskytování služby se vždy přizpůsobuje aktuálním individuálním možnostem a potřebám rodiny. 

 

Působnost sociální služby:

Oblast působnosti terénní a ambulantní formy rané péče je Jihočeský kraj.  

 

Místo poskytování sociální služby: 

Terénní forma rané péče je poskytována individuálně v přirozeném prostředí dítěte formou individuálních konzultací přímo v rodině (v případě závažných překážek na straně uživatele a po předchozí vzájemné dohodě i na jiném vhodném místě).  

Ambulantní forma rané péče je poskytována v prostorách centra Arpida, U Hvízdala 9, České Budějovice. Areál centra je snadno dostupný prostředky osobní dopravy i městské hromadné dopravy (MHD č. 9, 14, 15 – nejbližší zastávky u centra Arpida jsou „U Hvízdala“ a „Vltava“ – některé spoje jsou v určitých intervalech bezbariérové -  viz jízdní řády MHD).

Služba je realizována v moderním a bezbariérovém objektu centra Arpida. K dispozici jsou tři pracovny s PC vybavené kompenzačními, rehabilitačními, didaktickými a jinými pomůckami vhodnými pro uživatele s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.   

 

Čas poskytování sociální služby: 

Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí – pátek, terénní forma 8.00 – 16.00 hod., ambulantní forma 8.00 hod. - 12.00 hod. (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů). 

 

Úhrada za sociální službu: 

Služba raná péče je poskytována bez úhrady uživatele. Ceny za fakultativní služby se řídí platným ceníkem viz www.arpida.cz.

 

Bližší informace Vám poskytnou:

Mgr. Dana Kopecká - vedoucí sociální pracovnice, tel:  385 777 017, 777 027 230; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Petra Horská - vedoucí služby raná péče - sociální pracovnice – poradkyně rané péče, tel: 774 391 903; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc.  Aneta Dvořáková - sociální pracovnice - poradkyně rané péče; tel: 721 296 110; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dominika Malá, DiS. - sociální pracovnice  - poradkyně rané péče; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dokumenty ke stažení: 

Základní prohlášení organizace

Popis realizace

Žádost o poskytování RP

Metodická příručka Rané péče: Kruh Podpory - Cesta k běžnému životu

Informační leták RP

Leták Co je raná péče

Leták Psychologická podpora pro rodiče

Vzor Smlouva RP

 

ranapece rana pece 2rppobyt

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new  

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz