Co je raná péče a komu je určena?

Rané péče centra ARPIDA je soustava služeb a programů včasné odborné pomoci dětem ve věku 0-7 let s tělesným nebo kombinovaným postižením nebo s ohroženým vývojem a jejich rodinám žijícím na území Jihočeského kraje. Služba je zaměřena na podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho individuální specifické potřeby a usiluje o zlepšení kvality života dítěte a jeho rodiny. Cílem rané intervence je podpora a podněcování senzoricko-motorického, emocionálního, sociálního a intelektuálního vývoje dítěte tak, aby se mohlo co možná nejsamostatněji aktivně zapojit do života společnosti.

 

Popis realizace služby

První kontakt s pracovníky rané péče probíhá telefonicky, písemně nebo osobně a je vždy iniciován zájemcem o službu. Na základě této žádosti je zájemcům poskytnuta první (vstupní) konzultace v rodině, případně na pracovišti rané péče, v jejímž průběhu jsou zájemci seznámeni s realizací služby a nabídkou činností, které jsou v rámci služby poskytovány. Poté jsou zájemci pozváni na diagnostickou konzultaci v prostorách centra ARPIDA. Ta je zaměřena zejména na zjištění aktuálních dovedností a schopností dítěte a také na zmapování sociální situace rodiny. Následné konzultace probíhají buď terénní formou (v domácnosti uživatele) nebo ambulantní (na pracovišti rané péče) formou s cílem v co největší možné míře podpořit rozvoj dítěte a poskytnout tak rodině možnost sociálního začlenění.

 

Služby poskytované uživatelům v rámci služby rané péče:

 • konzultační návštěvy v rodině dítěte, případně ambulantní konzultace v sídle rané péče 
 • zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte, zjišťování potřeb rodiny a vypracování individuálního plánu rané péče 
 • poradenství a metodické vedení k podpoře psychomotorického vývoje dítěte, praktické rady pro práci a hru s dítětem  
 • poradenství k výběru a efektivnímu využívání vhodných metod pro komunikaci s dítětem (např. metoda VOKS)
 • práce s konceptem Bazální stimulace
 • doporučení optimálních stimulačních programů a technik k dosažení maximálního možného rozvoje schopností a dovedností dítěte 
 • doporučení, výběr a zapůjčení vhodných didaktických, stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, hraček i odborné literatury  
 • zprostředkování pedagogicko-psychologického poradenství  
 • zprostředkování další potřebné odborné péče, kontaktů na podpůrné organizace a odborníky
 • sociálně právní poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů, podpora při jednání s úřady, informační podpora v oblasti dávek  
 • asistence při vyhledání a oslovení návazné sociální služby 
 • podpora a pomoc při začleňování rodiny do běžného způsobu života, zprostředkování kontaktů s dalšími rodiči
 • nabídka odborných přednášek, seminářů a kurzů 

 

Forma poskytování sociální služby:  

Služba raná péče je v centru Arpida poskytována terénní a ambulantní formou. Forma poskytování služby se vždy přizpůsobuje aktuálním individuálním možnostem a potřebám rodiny. 

 

Působnost sociální služby:

Oblast působnosti terénní a ambulantní formy rané péče je Jihočeský kraj.  

 

Místo poskytování sociální služby: 

Terénní forma rané péče je poskytována individuálně v přirozeném prostředí dítěte formou individuálních konzultací přímo v rodině (v případě závažných překážek na straně uživatele a po předchozí vzájemné dohodě i na jiném vhodném místě).  

Ambulantní forma rané péče je poskytována v prostorách centra Arpida, U Hvízdala 9, České Budějovice. Areál centra je snadno dostupný prostředky osobní dopravy i městské hromadné dopravy (MHD č. 9, 14, 15 – nejbližší zastávky u centra Arpida jsou „U Hvízdala“ a „Vltava“ – některé spoje jsou v určitých intervalech bezbariérové -  viz jízdní řády MHD).

Služba je realizována v moderním a bezbariérovém objektu centra Arpida. K dispozici jsou tři pracovny s PC vybavené kompenzačními, rehabilitačními, didaktickými a jinými pomůckami vhodnými pro uživatele s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.   

 

Čas poskytování sociální služby: 

Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí – pátek, terénní forma 8.00 – 16.00 hod., ambulantní forma 8.00 hod. - 12.00 hod. (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů). 

 

Úhrada za sociální službu: 

Služba raná péče je poskytována bez úhrady uživatele. Ceny za fakultativní služby se řídí platným ceníkem viz www.arpida.cz.

 

Bližší informace Vám poskytnou:

Mgr. Dana Kopecká - vedoucí sociální pracovnice, tel:  385 777 017, 777 027 230; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Petra Horská - vedoucí služby raná péče - sociální pracovnice – poradkyně rané péče, tel: 774 391 903; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.  Tereza Sellnerová - sociální pracovnice - poradkyně rané péče; tel: 778  974 133; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.  Petra Štroblová  - sociální pracovnice - poradkyně rané péče; tel: 721 296 110; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Petra Šustková - sociální pracovnice - poradkyně rané péče; tel: 778 757 327; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dokumenty ke stažení: 

Základní prohlášení organizace

Popis realizace

Žádost o poskytování RP

Základní informace o RP - informační leták 2022

Leták Co je raná péče

Leták Psychologická podpora pro rodiče

Vzor Smlouva RP

Metodická příručka Rané péče: Kruh Podpory - Cesta k běžnému životu

Informace k podávání podnětů a stížnosti

 

ranapece rana pece 2rppobyt

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz