OPZ barevne

Sociální služba Sociálně terapeutické dílny je poskytována v rámci realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV", který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Reg. č.:CZ.03.2.60/0.0/0.0./15_005/0001897

 

Poslání:

Podporujeme rozvoj pracovních dovedností a běžný způsob života dospělých osob se zdravotním postižením.

 

  

Komu je služba určena:

 • osoby s tělesným, mentálním (lehkým až středně těžkým) nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 let do 64 let,
 • sociální služba je vhodná především pro absolventy Praktické školy dvouleté, popřípadě ZŠ praktické  při centru ARPIDA,
 • sociální služba není poskytována osobám s psychiatrickým onemocněním, osobám s agresivním chováním (které ohrožují sebe nebo své okolí) nebo osobám, které jsou plně závislé na osobní asistenci či na stálém lékařském dohledu. 

 

Cíle služby:

Uživatel služby

 • získá, udržuje a rozvíjí své pracovní návyky a dovednosti a profesní kvalifikaci.
 • má dostatek příležitostí zapojit se do vhodných a různorodých pracovních činností.
 • se účastní práce také v běžném nebo přizpůsobeném pracovním provozu mimo prostor centra Arpida. 
 • se cítí užitečný a potřebný, má možnost poznat výsledky své práce a využít je.
 • je v maximální možné míře samostatný a soběstačný, umí se se rozhodovat, je odpovědný, chápe a naplňuje své povinnosti a svá práva.
 • má příležitosti a je podporován a motivován k vhodnému a účelnému pracovnímu začlenění na běžný nebo chráněný trh práce.
 • se účastní společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí a aktivit, smysluplně využívá svůj volný čas a začleňuje se do běžného života vrstevníků a komunity. 

 

Popis sociální služby:

Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora vytváření, obnovy, udržování a zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, a to s ohledem na schopnosti, přání a dlouhodobé cíle uživatelů služby specifikované v „Individuálním plánu spolupráce“.  Součástí služby je také nácvik a zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost, udržování osobní hygieny, pozornost je věnována rozvíjení schopností uživatelů v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální.

Přirozenou součástí poskytování sociální služby je také tzv. „návazná podpora“ klienta, která ho s ohledem na jeho individuální potřeby, možnosti a přání motivuje a podporuje ve využívání sociálních služeb, aktivit a dalších příležitostí zvyšujících míru sociální a pracovní integrace mimo působnost nebo v rámci komplexu poskytovaných služeb a aktivit centra Arpida.

 

Náplň činností uživatelů sociálně terapeutických dílen:

 • nácvik a provádění zahradnických prací (péče o květiny v atriu, péče, údržba a úprava zeleně, sečení a hrabání trávy, ošetřování dřevin a květin v areálu centra ARPIDA),

 • nácvik a provádění pomocných práce v areálu hipoterapie - pomocné práce (pomoc při péči o koně, údržba hipodromu a okolí areálu stájí, drobné úklidy atp.),

 • nácvik a provádění úklidových prací (vysávání koberce u vchodu do centra ARPIDA, odklízení sněhu, pomoc s udržováním pořádku v okolí),

 • nácvik a provádění pomocných prací při úpravě a udržování vnitřních i vnějších prostor areálu centra ARPIDA a sociálně terapeutických dílen (drobné údržbářské a opravárenské práce, pomoc při přípravě společenských a kulturních akcí pořádaných centrem ARPIDA), včetně „vlastních projektů uživatelů“ (výsadba skalky, tvorba betlému, péče o kompost, pěstování česneku apod.),

 • nácvik a provádění pomocných prací v prádelně centra Arpida (věšení prádla, žehlení, roznesení čistého prádla, drobné úklidy atp.),

 • nácvik a provádění pomocných prací při zajištění zdravotnických terapií v centru Arpida (např. vodoléčba),

 • nácvik a provádění drobných kompletačních a rukodělných činností,

 • nácvik a provádění pracovních činností v potravinářství (pečení, vaření, příprava studených pokrmů),

 • nácvik a provádění pracovních činností v prostředí „běžných“ firem, organizací a institucí (např. kavárna Horká vana, dílna na rozebírání elektrospotřebičů a součástek 1. sociálního družstva Vlna),

 • účast na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích v centru ARPIDA i mimo něj,

 • realizace exkurzí zaměřených na pracovní činnosti na chráněném nebo otevřeném trhu práce,

 • realizace motivačních, zážitkových a relaxačních programů a pobytů.

 

Forma poskytování sociální služby:

Služba sociálně terapeutické dílny je v centru Arpida poskytována ambulantní formou.

 

Místa poskytování sociální služby:

Služba je poskytována na dvou místech:

1) dílna Arpida, U Hvízdala 9, České Budějovice. Moderní areál centra je snadno dostupný prostředky osobní dopravy i městské hromadné dopravy (MHD č. 9, 14, 15 – nejbližší zastávky u centra ARPIDA jsou „U Hvízdala“ a „Vltava“ – některé spoje jsou v určitých intervalech bezbariérové - viz jízdní řády MHD). Služby sociálně terapeutické dílny jsou realizovány v moderním bezbariérovém objektu centra ARPIDA – vytvořená víceúčelová společenská místnost s PC, šatnou, sociálním zařízením a kuchyňkou. Odborné činnosti jsou poskytovány v pracovnách odborných zaměstnanců centra Arpida. 

2) dílna Hirzova, Hirzova 10, České Budějovice. Nebytový bezbariérový prostor o celkové výměře 50 m2 se zázemím (WC, koupelna) členěný do 2 průchozích místností se samostatnými vchody. Dostupný prostředky osobní dopravy i městské hromadné dopravy (MHD č. 9, 14, 15, 5 – nejbližší zastávky „U Výměníku“ a „Vltava střed“.

 

Čas poskytování sociální služby:

Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí - pátek v dílně Arpida od 7.00 hod. - 15.00 hod. a v dílně Hirzova od 8.00 hod. – 13.30 hod. po celý kalendářní rok (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů).

 

Úhrada za sociální službu:

Služby sociálně terapeutických dílen jsou poskytovány bez úhrady s výjimkou stravování a fakultativních služeb (doprava, využití bazénu, zajištění individuální pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu). Ceny za stravování a fakultativní služby se řídí platným sazebníkem těchto služeb, viz www.arpida.cz.

 

Bližší informace Vám poskytnou:

Mgr. Jan Šesták, Ph.D. - sociální pracovník 385 777 072, 603 265 491, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Božena Sukdolová, vedoucí sociálně terapeutických dílen, tel.: 385 777 071, 603 715 714, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dokumenty ke stažení:

Základní prohlášení organizace

Popis realizace sociální služby (včetně způsobu podání žádosti a uzavření smlouvy)

Žádost o poskytování sociální služby 

Ceník služeb

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary   borovka   bosch logo res 340x111   anauk

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz