logo opz       logo krajJ

 

Centrum ARPIDA poskytuje sociální službu Sociálně terapeutické dílny, a to v období od 1.1.2019 do 30.6.2022 v rámci realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156. Tento projekt byl schválen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-25/2018, vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Celková výše dotace na celé období realizace činí 7 392 060,- Kč. Cílem projektu je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu budou tak podpořeny osoby se zdravotním postižením. Více informací na http://ip.kraj-jihocesky.cz/

 

Informační leták o službě zde.

 

Poslání:

Podporujeme rozvoj pracovních dovedností a běžný způsob života dospělých osob se zdravotním postižením.

 

Komu je služba určena:

Služba je poskytována osobám s tělesným, lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 16-64 let, které

 • jsou motivované k získávání, udržování a rozvoji pracovních návyků a dovedností a dosažení dalších cílů sociální služby,
 • jsou schopny v přiměřeném rozsahu zapojení do pracovních činností a spolupráce v kolektivu,
 • jsou v potřebné míře soběstačné a samostatné bez nutnosti přijímání významných technických, prostorových, organizačních a personálních omezení a režimových opatření v místě poskytování sociální služby,

nebo existuje oprávněný předpoklad, že výše uvedenou charakteristiku mohou naplnit v průběhu adaptačního období poskytování sociální služby.

Služba nemůže být poskytována osobám s verbálně nebo fyzicky agresivním chováním a závažným duševním onemocněním.  

 

Cíle služby:

Uživatel služby

 • získá, udržuje a rozvíjí své pracovní návyky a dovednosti a profesní kvalifikaci.
 • má dostatek příležitostí zapojit se do vhodných a různorodých pracovních činností.
 • se účastní práce také v běžném nebo přizpůsobeném pracovním provozu mimo prostor centra Arpida. 
 • se cítí užitečný a potřebný, má možnost poznat výsledky své práce a využít je.
 • je v maximální možné míře samostatný a soběstačný, umí se se rozhodovat, je odpovědný, chápe a naplňuje své povinnosti a svá práva.
 • má příležitosti a je podporován a motivován k vhodnému a účelnému pracovnímu začlenění na běžný nebo chráněný trh práce.
 • se účastní společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí a aktivit, smysluplně využívá svůj volný čas a začleňuje se do běžného života vrstevníků a komunity. 

 

Popis sociální služby:

Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora vytváření, obnovy, udržování a zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, a to s ohledem na schopnosti, přání a dlouhodobé cíle uživatelů služby specifikované v „Individuálním plánu spolupráce“.  Součástí služby je také nácvik a zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost, udržování osobní hygieny, pozornost je věnována rozvíjení schopností uživatelů v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální.

Přirozenou součástí poskytování sociální služby je také tzv. „návazná podpora“ klienta, která ho s ohledem na jeho individuální potřeby, možnosti a přání motivuje a podporuje ve využívání sociálních služeb, aktivit a dalších příležitostí zvyšujících míru sociální a pracovní integrace mimo působnost nebo v rámci komplexu poskytovaných služeb a aktivit centra Arpida.

 

Náplň činností uživatelů sociálně terapeutických dílen:

 • nácvik a provádění zahradnických prací (péče o květiny v atriu, péče, údržba a úprava zeleně, sečení a hrabání trávy, ošetřování dřevin a květin v areálu centra ARPIDA),

 • nácvik a provádění pomocných práce v areálu hipoterapie - pomocné práce (pomoc při péči o koně, údržba hipodromu a okolí areálu stájí, drobné úklidy atp.),

 • nácvik a provádění úklidových prací (vysávání koberce u vchodu do centra ARPIDA, odklízení sněhu, pomoc s udržováním pořádku v okolí),

 • nácvik a provádění pomocných prací při úpravě a udržování vnitřních i vnějších prostor areálu centra ARPIDA a sociálně terapeutických dílen (drobné údržbářské a opravárenské práce, pomoc při přípravě společenských a kulturních akcí pořádaných centrem ARPIDA), včetně „vlastních projektů uživatelů“ (výsadba skalky, tvorba betlému, péče o kompost, pěstování česneku apod.),

 • nácvik a provádění pomocných prací v prádelně centra Arpida (věšení prádla, žehlení, roznesení čistého prádla, drobné úklidy atp.),

 • nácvik a provádění pomocných prací při zajištění zdravotnických terapií v centru Arpida (např. vodoléčba),

 • nácvik a provádění drobných kompletačních a rukodělných činností,

 • nácvik a provádění pracovních činností v potravinářství (pečení, vaření, příprava studených pokrmů),

 • nácvik a provádění pracovních činností v prostředí „běžných“ firem, organizací a institucí (např. kavárna Horká vana, dílna na rozebírání elektrospotřebičů a součástek 1. sociálního družstva Vlna),

 • účast na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích v centru ARPIDA i mimo něj,

 • realizace exkurzí zaměřených na pracovní činnosti na chráněném nebo otevřeném trhu práce,

 • realizace motivačních, zážitkových a relaxačních programů a pobytů.

 

Forma poskytování sociální služby:

Služba sociálně terapeutické dílny je v centru Arpida poskytována ambulantní formou.

 

Místa poskytování sociální služby:

Služba je poskytována na dvou místech:

1) dílna Arpida, U Hvízdala 9, České Budějovice. Moderní areál centra je snadno dostupný prostředky osobní dopravy i městské hromadné dopravy (MHD č. 9, 14, 15 – nejbližší zastávky u centra ARPIDA jsou „U Hvízdala“ a „Vltava“ – některé spoje jsou v určitých intervalech bezbariérové - viz jízdní řády MHD). Služby sociálně terapeutické dílny jsou realizovány v moderním bezbariérovém objektu centra ARPIDA – vytvořená víceúčelová společenská místnost s PC, šatnou, sociálním zařízením a kuchyňkou. Odborné činnosti jsou poskytovány v pracovnách odborných zaměstnanců centra Arpida. 

2) dílna Hirzova, Hirzova 10, České Budějovice. Nebytový bezbariérový prostor o celkové výměře 50 m2 se zázemím (WC, koupelna) členěný do 2 průchozích místností se samostatnými vchody. Dostupný prostředky osobní dopravy i městské hromadné dopravy (MHD č. 9, 14, 15, 5 – nejbližší zastávky „U Výměníku“ a „Vltava střed“.

 

Čas poskytování sociální služby:

Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí - pátek v dílně Arpida od 7.00 hod. - 15.00 hod. a v dílně Hirzova od 8.00 hod. – 13.30 hod. po celý kalendářní rok (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů).

 

Úhrada za sociální službu:

Služby sociálně terapeutických dílen jsou poskytovány bez úhrady s výjimkou stravování a fakultativních služeb (doprava, využití bazénu, zajištění individuální pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu). Ceny za stravování a fakultativní služby se řídí platným sazebníkem těchto služeb, viz www.arpida.cz.

 

Bližší informace Vám poskytnou:

Mgr. Jan Šesták, Ph.D. - sociální pracovník 385 777 072, 603 265 491, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Božena Sukdolová, vedoucí sociálně terapeutických dílen, tel.: 385 777 071, 603 715 714, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dokumenty ke stažení:

Základní prohlášení organizace

Informační leták o službě

Popis realizace sociální služby (včetně způsobu podání žádosti a uzavření smlouvy)

Žádost o poskytování sociální služby 

Ceník služeb

Vzor smlouvy o poskytování sociální služby

 

  

 

 

 

 

 

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz