Co s sebou přinést k vyšetření v SPC?

- lékařské zprávy od odborných lékařů, kteří mají klienta v péči (neurolog, ortoped, klinický logoped, psychiatr, oční lékař, ORL, foniatr, alergolog apod.), zpráva nejaktuálnějšího data

- zprávy z případného dalšího poradenského zařízení, kde je klient v péči (zpráva psychologa, doporučující posouzení speciálního pedagoga, Doporučení pro školu apod.)

- psací a rýsovací potřeby, které běžně klient používá při vyučování, nejlépe celý penál

- aktuální školní sešity

- „Sdělení školy“ (v případě vzdělávání v běžné škole), formulář pod záložkou „Ke stažení

 

Doba, kterou stráví klienti v SPC, se liší podle řešené problematiky. Komplexní psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření trvá zhruba tři až čtyři hodiny a provádí se pouze v dopoledních hodinách.

Konkrétní průběh a obsah poskytované služby je vždy dohodnut v úvodním rozhovoru s odborným pracovníkem. Služba probíhá na základě informovaného souhlasu klienta/zákonného zástupce.

Po ukončení diagnostiky je zákonný zástupce nebo zletilý klient informován o průběhu a závěrech, je navržen další postup v rámci informovaného souhlasu na konci služby.

Výstupem z vyšetření je zpráva obsahující závěry vyšetření a doporučení obsahující opatření pro vzdělávání na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka, studenta.


Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk   logo cz-01 1  borovka new

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz