• Doba, kterou stráví klienti v SPC, se liší podle řešené problematiky. Komplexní psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření trvá zhruba tři až čtyři hodiny a provádí se pouze v dopoledních hodinách.
  • Konkrétní průběh a obsah poskytované služby je vždy dohodnut v úvodním rozhovoru s odborným pracovníkem. Služba probíhá na základě informovaného souhlasu klienta/zákonného zástupce.
  • Po ukončení diagnostiky je zákonný zástupce nebo zletilý klient informován o průběhu a závěrech, je navržen další postup v rámci informovaného souhlasu na konci služby. 
  • Výstupem z vyšetření je zpráva obsahující závěry vyšetření a doporučení obsahující opatření pro vzdělávání na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka, studenta.

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new  

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz