Speciální pedagog v rámci speciálně pedagogického poradenství nabízí tyto služby:

- pomoc rodičům s orientací ve školském a poradenském systému 

- speciálně pedagogická diagnostika a poradenství

- vypracování doporučení a doporučujících posouzení pro rodiče a školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)

- vypracování posudků k uzpůsobení podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání (jednotná přijímací zkouška, přijímací zkouška, závěrečná zkouška, maturitní zkouška, absolutorium)

- pomoc při integraci, metodické vedení pedagogických pracovníků škol a odborná pomoc při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu

- podpora všestranného rozvoje dítěte

- posouzení školní zralosti, poradenství ohledně podnětnosti vývoje dětí

- včasná intervence pro děti do 3 let (metodika W. Strassmeiera)

- alternativní komunikace (VOKS), tyflopedická péče

- poradenství při výběru didaktických pomůcek

- kariérové poradenství u žáků

 

Psycholog v rámci psychologického poradenství nabízí tyto služby:

- komplexní psychologická diagnostika, speciálně pedagogické vyšetření, vypracování zpráv a doporučení pro rodiče a školy (MŠ, ZŠ, SŠ)

- psychologické poradenství, intervence při výchovných a výukových potížích dětí, žáků a studentů

- metodické vedení pedagogických pracovníků na základě doporučení k integraci žáků, odborná pomoc při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu

- poradenství při výběru didaktických pomůcek

- posouzení školní zralosti, poradenství ohledně podnětnosti vývoje dětí

- prevence výchovných a výukových potíží, vedení žáků

- kariérové poradenství u žáků

- pomoc rodičům s orientací ve školském a poradenském systému 

 

SPC spolupracuje se sociálním pracovníkem centra ARPIDA, který nabízí především sociálně právní poradenství: 

- poradenství s dávkami sociální pomoci a sociální podpory

-  pomoc při vyřizování příspěvku na péči.

- doporučení, výběr a možnosti financování kompenzačních pomůcek

 

V případě, že klient z důvodu svého znevýhodnění potřebuje podporu více školských poradenských zařízení, SPC spolupracuje se všemi poradenskými zařízeními regionu (SPC, PPP). 

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz