Speciální pedagog v rámci speciálně pedagogického poradenství nabízí tyto služby:

- pomoc rodičům s orientací ve školském a poradenském systému 

- speciálně pedagogická diagnostika a poradenství

- vypracování doporučení a doporučujících posouzení pro rodiče a školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)

- vypracování posudků k uzpůsobení podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání (jednotná přijímací zkouška, přijímací zkouška, závěrečná zkouška, maturitní zkouška, absolutorium)

- pomoc při integraci, metodické vedení pedagogických pracovníků škol a odborná pomoc při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu

- podpora všestranného rozvoje dítěte

- včasná intervence pro děti do 3 let (metodika W. Strassmeiera)

- alternativní komunikace (VOKS), tyflopedická péče

- poradenství při výběru didaktických pomůcek

- kariérové poradenství u žáků

 

Psycholog v rámci psychologického poradenství nabízí tyto služby:

- komplexní psychologická diagnostika, speciálně pedagogické vyšetření, vypracování zpráv a doporučení pro rodiče a školy (MŠ, ZŠ, SŠ)

- psychologické poradenství, intervence při výchovných a výukových potížích dětí, žáků a studentů

- metodické vedení pedagogických pracovníků na základě doporučení k integraci žáků, odborná pomoc při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu

- poradenství při výběru didaktických pomůcek

- posouzení školní zralosti, poradenství ohledně podnětnosti vývoje dětí

- prevence výchovných a výukových potíží, vedení žáků

- kariérové poradenství u žáků

- pomoc rodičům s orientací ve školském a poradenském systému 

 

SPC spolupracuje se sociálním pracovníkem centra ARPIDA, který nabízí především sociálně právní poradenství: 

- poradenství s dávkami sociální pomoci a sociální podpory

-  pomoc při vyřizování příspěvku na péči.

- doporučení, výběr a možnosti financování kompenzačních pomůcek

- krátkodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek z centra ARPIDA

V případě, že klient z důvodu svého znevýhodnění potřebuje podporu více školských poradenských zařízení, SPC spolupracuje se všemi poradenskými zařízeními regionu (SPC, PPP).Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk   logo cz-01 1  borovka new

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz