Ergoterapie je léčebná metoda. Název ergoterapie pochází z řeckého ergon "práce" a therapia "léčení". Ergoterapie se tedy dříve nazývala léčba prací. Vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do zaměstnání, která pro něj mohou být významná a smysluplná. Aktivitu či zaměstnávání ergoterapie vnímá současně jako prostředek i cíl léčby. Jestliže tato aktivita pak podporuje tělesné i psychické funkce, napomáhá současně návratu funkčních schopností.

Indikuje ji dětský neurolog. Realizována je vysokoškolsky vzdělanými ergoterapeuty pod supervizí rehabilitačního lékaře centra ARPIDA. Velká pozornost je věnována zejména  metodice dětské ergoterapie a spolupráci s rodičem. Nedílnou součástí ergoterapie je i ergodiagnostika pro potřeby dalšího rozvoje a seberealizace pacienta.

Pro potřeby ergoterapie je centrum ARPIDA vybaveno novými speializovaným pracovišti. Ergoterapie úzce spolupracuje s ostatními odborníky ucelené rehabilitace a využívá tak motivační nástroje a cílené činnosti ke zlepšení zdravotního stavu a schopností pacienta.

V rámci této služby a vždy na základě doporučení odborného lékaře (lékaře specialisty - nejčastěji dětský neurolog) nabízíme následující činnosti: 

- rozvoj hrubé a jemné motoriky

- nácvik soběstačnosti

- rozvoj komunikace a kognitivních funkcí

- ergodiagnostika - vyšetření schopností vykonávat běžné denní činnosti v rámci stanovení míry nezávislosti klienta

- konzultace ohledně kompenzačních pomůcek,  nácviku sebeobsluhy a didaktických pomůcek

- bazální stimulace, orofaciální stimulace 

- rozvoj grafomotorických dovedností

Fyzioterapie, jako jedna z denních služeb centra ARPIDA nabízených denním i ambulantním klientům, je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary   borovka   bosch logo res 340x111   anauk

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz