Fyzioterapie je jednou z hlavních součástí ucelené rehabilitace. Naši denní klienti absolvují potřebná cvičení v potřebném rozsahu a současně využívají odborné supervize na cvičení doma. Pracovníci fyzioterapie vytvářejí individuální terapeutický plán pro každého pacienta podle indikace lékařem a dohody s pacientem a jeho rodinou. 

Základní a specializované fyzioterapeutické koncepty: 

Vojtova metoda

Je reflexní terapie zaměřená na děti od narození. Cílem této metody je aktivovat ideální motorické vzory, potřebné k lokomoci a vertikalizaci dítěte z neurologického hlediska,  a korigovat problémy z rehabilitačních a ortopedických důvodů.

Terapeutický koncept BPP (Bazální podprogramy) podle Čápové

Koncept vychází z posturální ontogeneze. Ovlivňuje svalovou normotonii, centraci kloubů, kvalitu dechové mechaniky, stabilizaci páteře aj. Využívá se u klientů s DMO, míšní lézí, u skolióz a dalších neurologických a ortopedických diagnóz.

Individuální terapie

Cílem této péče je individuální zácvik rodičů a cvičení dítěte aktivně, popřípadě pasivně pracovat s dítětem. Posilovat nebo protahovat oslabené, zkrácené svaly. Terapie je dále zaměřena na stabilitu trupu a korekci poloh s využitím overballů, nestabilních ploch, trénink chůze a její typologie.

Skupinová terapie

Tato terapie je zaměřena na skupinu dětí s problémy vadného držení těla nebo u dětí se skoliotickými problémy s využitím různých rehabilitačních pomůcek .

Kineziologické tapování

Jde o lepicí pásku, která je aplikována na tělo buď relaxačně, tonizačně, korekčně nebo terapeuticky.

Reflexologie plosky nohy

Je stimulace  zón a jednotlivých orgánů přes plosku nohy. Tato technika je mírnou alternativou nebo jako doplněk terapie.

Bowenova tlaková masáž

Je velmi šetrná technika, která pomáhá udržovat celé tělo v přirozené rovnováze. Tím pomáhá nastartovat přirozený proces sebeuzdravování organismu.

Synergická refleflexní terapie

Jde o kombinace jednotlivých reflexních terapií, které jsou aplikovány současně během jednoho ošetření. Tato terapie přináší synergický efekt, který působí na většinu tělních systémů. Zmírňuje, odstraňuje nebo předchází negativním důsledkům neurologických poruch.

Lymfotaping

Je speciální technika, která dlouhodobě podporuje lymfatický systém. Využívá jako funkční prostředek pružnou kinezio pásku, která při správném nalepení podporuje krevní a lymfatický systém.

Cvičení dle Schrotové

Je konzervativní způsob léčení skolióz ve třech rovinách.

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace = PNF

PNF je koncept nikoliv technika, který zahrnuje hodnocení a terapii neuromuskulární dysfunkce a jehož cílem je optimalizace funkce. Jde o facilitaci účelných a koordinovaných pohybových vzorů, zatímco ve stejném čase je pacientovi poskytována odpovídající zpětná vazba k zesílení normálních vzorů pohybu.

Manuální terapie = diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému

Zahrnuje vyšetření funkčních poruch pohybového systému, tj. spoušťové body ve svalech, kloubní blokády, hyperalgické zóny kůže a podkoží, poruchy fascií aj., kterým zjišťujeme lokální změny. Tyto změny jsou však většinou odrazem celkové dysfunkce nebo přetížení hybného systému, popř. vnitřního orgánu. Techniky manuální terapie mají za úkol normalizaci funkce hybného systému jako celku.

REDCORD

Cílem cvičení je protáhnout zkrácené svaly, posílit svaly ochablé a zvětšit rozsah kloubní pohyblivosti.

 

Fyzioterapie, jako jedna z denních služeb centra ARPIDA nabízených denním i ambulantním klientům, je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz