Péče klinického logopeda je zajiš´tována na základě doporučení dětského nebo jiného odborného lékaře  (lékaře specialisty - nejčastěji dětského neurologa) 

Poskytovaná  péče: 

1. diagnostika všech typů narušené komunikační schopnosti

2. prevence vzniku řečových vad a orofaciálních patologiií

3. terapie všech typů narušené komunikační schopnosti

- stimulace dýchání, fonace, artikulace

- rozvoj slovní zásoby a gramatické stavby řeči

- úprava výslovnosti jednotlivých hlásek

- nácvik alternativních komunikačních dovedností: VOKS, znakový jazyk

- orofaciální stimulace a masáže 

- konzultace zlepšení hybnosti mluvidel při příjmu potravy a zlepšení techniky příjmu potravy - terapeutické krmení

- využití moderních  PC programů v podpoře rozvoje komunikačních dovedností

Logopedie, jako jedna z denních služeb centra ARPIDA nabízených denním i ambulantním klientům, je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

 

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary   borovka   bosch logo res 340x111   anauk

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz