Péče klinického logopeda je zajiš´tována na základě doporučení dětského nebo jiného odborného lékaře  (lékaře specialisty - nejčastěji dětského neurologa) 

Poskytovaná  péče: 

1. diagnostika všech typů narušené komunikační schopnosti

2. prevence vzniku řečových vad a orofaciálních patologiií

3. terapie všech typů narušené komunikační schopnosti

- stimulace dýchání, fonace, artikulace

- rozvoj slovní zásoby a gramatické stavby řeči

- úprava výslovnosti jednotlivých hlásek

- nácvik alternativních komunikačních dovedností: VOKS, znakový jazyk

- orofaciální stimulace a masáže 

- konzultace zlepšení hybnosti mluvidel při příjmu potravy a zlepšení techniky příjmu potravy - terapeutické krmení

- využití moderních  PC programů v podpoře rozvoje komunikačních dovedností

Logopedie, jako jedna z denních služeb centra ARPIDA nabízených denním i ambulantním klientům, je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

 

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz