Výběrové řízení na rezidenční místo
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. ( dále Centrum ‎ARPIDA), U Hvízdala 1402/9, České Budějovice, 370 11 vyhlašuje výběrové řízení na ‎rezidenční místo v oboru specializačního vzdělávání

KLINICKÝ LOGOPED

Lhůta pro podání přihlášek: do 2.6.2022‎

Místo pro podání přihlášek: Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním ‎postižením, z.ú., U Hvízdala 1402/9, České Budějovice, 370 11‎

Kritéria pro hodnocení uchazečů/ček: ‎
• odborná způsobilost,‎
• zdravotní způsobilost,‎
• bezúhonnost,‎
• zařazení do oboru specializačního vzdělávání,‎
• motivace uchazeče/čky pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru a do ‎dotačního programu,‎
• dosavadní odborná praxe.‎

Seznam dokladů, které uchazeči/čky přikládají k přihlášce: ‎
• přihláška dle vyhlášky 186/2009 Sb., Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení ‎výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční ‎místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)‎
• osobní dotazník dle Vyhlášky o rezidenčních místech
• výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 ‎měsíců, ‎
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší ‎‎3 měsíců,‎
• potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,‎
• neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,‎
• neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo ‎zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/‎
• přehled odborné praxe.‎

Způsob hodnocení kritérií: ‎
• Přihláška bude vyřazena při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, ‎zdravotní způsobilost a bezúhonnost a v případě nezařazení uchazeče/čky do oboru ‎specializačního vzdělávání, ‎
• Motivace pro zařazení do dotačního programu - hodnoceno max. 75%‎
• Dosavadní odborná praxe - hodnoceno max. 25% ‎
 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new  

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz