Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro přijetí ke studiu na Praktické škole dvouleté; kód oboru KKOV: 78-62-C/02, které se koná 22. dubna 2014 od 14:30 hod v centru ARPIDA, o.s.  
Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku.

Počet přijímaných uchazečů je stanoven na 6 studentů.    

Kritéria pro přijímací řízení:  

1. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

2. Úroveň všeobecných znalostí a motivace ke studiu, zjišťovaná ústním pohovorem v den konání přijímacího řízení.

Bližší informace Vám rádi poskytneme v kanceláři školy - tel: 385 777 030.

                                                                                                                                   

Oznámení o zápisu do ZŠ a přípravného stupně základní školy speciální při centru ARPIDA, o.p.s. na školní rok 2014/2015, který se koná dne 6. února 2014 od 13.30 do 17. 00 hod. v centru ARPIDA, U Hvízdala 9, Č. Budějovice.

Školy při centru ARPIDA sdružují: 

-  mateřskou školu (předškolní vzdělávání) - do MŠ lze dítě zapsat kdykoliv po dosažení 3 let věku

-  základní školu 

-  základní školu praktickou

-  základní školu speciální, včetně rehab. vzdělávacího programu ZŠ speciální

-  přípravný stupeň základní školy speciální

Bližší informace o školách při centru ARPIDA, o.p.s. naleznete zde, popřípadě Vám je rádi poskytneme v kanceláři školy - tel: 385 777 030. 

Ve dnech 17. a 18. ledna 2014 pořádalo centrum ARPIDA, o.s. ve spolupráci s Fyzio Beskyd odbornou vzdělávací akci na téma „Komplexní péče o dítě s handicapem“. Akce byla určena pro neurology, rehabilitační lékaře, pediatry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a  speciální pedagogy a u všech zúčastněných se setkala s velkým úspěchem.

fyziobesky 1fyziobeskyd 2fyziobeskyd3

  

V prosinci 2013 vznikl  charitativní kalendář, který společně vytvořili klienti centra ARPIDA a hráči HC David Servis. Děkujeme panu Jakubovi Eliášovi, Jiřímu Hazukovi, Jaroslavu Davidovi, Jaroslavu Pouzarovi, pani učitelce Jaroslavě Šímové a samozřejmě všem hráčům HC DAVID Servis za realizaci tohoto projektu. 

Tento krásný kalendář je možno si do vyprodání zásob zakoupit za 200 Kč na recepci centra ARPIDA. Výtěžek z prodeje tohoto kalendáře bude věnován na provoz našeho zařízení.

kalendar 1kalendar 2kalendar 3kalendar4