stdClass Object ( [image_intro] => images/lekari_CA.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => images/lekari_CA.jpg [float_fulltext] => left [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Děkujeme všem účastníkům za zájem o problematiku lékařské indikace, péče, služeb a návazné podpory u dětí s tělesným a kombinovaným postižením.

Zde jsou k dispozici výstupy a dokumenty použité na konferenci:

 

stdClass Object ( [image_intro] => images/fboxbotDetiapes_250x179_ff26b89bc19e88981945a406bc3ede92.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => images/fboxbotDetiapes_250x179_ff26b89bc19e88981945a406bc3ede92.jpg [float_fulltext] => left [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

OZNÁMENÍ O TERMÍNU ZÁPISU na školní rok 2024/2025, 

který se koná dne 2.5.2024 od 10.00 - 16.00 hod. 
v centru ARPIDA, U Hvízdala 9, Č. Budějovice.

stdClass Object ( [image_intro] => images/images/zpis_8.jpeg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

                                                                                                                                                                                                                                                                                   V Č. Budějovicích dne 8. 4. 2024

Ve smyslu § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., v posledním znění,  zveřejňujeme seznam registračních čísel žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku k základnímu vzdělávání (ZŠ)  od školního roku 2024/25: 

Základní škola: 2024/2, 2024/3, 2024/4, Základní škola - IVP: 2024/8, Základní škola speciální – Díl I: 2024/1, 2024/7, Základní škola speciální – Díl II: 2024/5, 2024/6, 2024/9, 2024/10, 2024/11. 

stdClass Object ( [image_intro] => images/ARPIDA_LOGO_COLOR.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Osm let centrum ARPIDA plánovalo, připravovalo a shánělo zdroje. Nyní se konečně podařilo získat dostatek prostředků na výstavbu prvních dvou budov z celkem třech plánovaných. Necelých 90% z celkových nákladů projektu bude financováno z dotace IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, který rozděluje prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Částkou 8 mil. Kč podpořil projekt Jihočeský kraj a vyjádřil tím svůj pohled na potřebnost záměru centra ARPIDA. Velké díky pak patří také řadě menších i větších přispěvatelů, díky kterým se centru v předchozích 4 letech podařilo získat neuvěřitelných 7 mil. Kč. Díky všem těmto prostředkům se bude moci centrum ARPIDA rozšířit o dvě nové budovy určené pro dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením. Stavební práce budou zahájeny v nejbližších dnech a výstavba bude hotová koncem roku 2025.

“Velký díl práce je nyní samozřejmě před námi, ale cíl je už na dohled, a to je vždy velikou motivací. Pokud vše dobře dopadne, tak začneme nové prostory využívat na začátku roku 2026 a to je dobrá zpráva pro mnoho lidí z naší cílové skupiny. Pevně věříme, že se nakonec najdou finance i na poslední třetí budovu pro potřeby služby sociálně terapeutických dílen, která pomáhá lidem v přípravě na uplatnění a samostatný život.“ řekl ředitel Marek Wohlgemuth.

Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stala firma Spilka a Říha. “Stavba rozšíření centra ARPIDA je pro nás nejen vhodnou stavební a pracovní příležitostí, ale rovněž ji vnímáme jako prestižní stavbu pomáhající lidem s tělesným a kombinovaným postižením, a to v našem domovském regionu Jižních Čech”, řekl na úvodním setkání s centrem ARPIDA jednatel vítězné firmy Ladislav Spilka.