stdClass Object ( [image_intro] => images/images/OA5.JPG [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Oznámení o zápisu do škol při centru ARPIDA, o.p.s. na školní rok 2019/20, který se koná ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13.30 do 16. 30 hod. v centru ARPIDA.

Školy při centru ARPIDA sdružují: mateřskou školu - do MŠ lze dítě zapsat po dosažení 3 let věku (zápis do MŠ proběhne v květnu 2019), základní školu, základní školu speciální, přípravný stupeň základní školy speciální.

Školy při centru ARPIDA jsou určeny pro děti s tělesným (pohybovým) a kombinovaným postižením. K zápisu prosím přineste doporučení poradenského zařízení k zařazení dítěte ke vzdělávání ve speciální škole.

Bližší informace o školách při centru ARPIDA, o.p.s. naleznete ZDE,  popřípadě Vám je rádi poskytneme v kanceláři školy - tel: 385 777 030. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/logo_cz-01.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

V průběhu prosince 2018 a ledna 2019 proběhlo vzdělávání pracovníků v rámci projektu ,,Kruh podpory - cesta k běžnému životu", který je financován Nadační fond Avast.

Vzdělávání se zúčastnilo celkem 12 pracovníků z Centra ARPIDA a Centra Kaňka - sociální pracovníci, poradci rané péče a odborní pracovníci (např. fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, muzikoteraeput). Všechny pracovníky spojovala téma kvalitní práce práce s rodinou v rámci služby raná péče. Vzdělávání pracovníků obou zařízení bylo realizováno prostřednictvím vzdělávací organizace Quip. Na kurzech jsme se naučili, jak dobře s rodinou individuálně plánovat při využití technik plánování zaměřeného na člověka (Profil na jednu stránku, MAPA - Tvoříme akční plány). Dále jsme se dozvěděli, jak dobře využít a budovat přirozenou podporu rodiny prostřednictvím tzv. kruhů podpory nebo dobře "provázet" (facilitovat) kruhová setkání s rodinou.

Už se moc těšíme až získané znalosti budeme uvádět do praxe. Touto cestou bychom rádi ještě jednou poděkovali nadačnímu fondu Avast za finanční příspěvek.

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/aktuality.png [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro přijetí ke studiu na Praktické škole jednoleté; kód oboru: 78-62-C/01 a Praktické škole dvouleté; kód oboru: 78-62-C/02. Přihlášky ke studiu do denní formy vzdělávání v praktické škole jednoleté a dvouleté je nutné odevzdat řediteli školy do 1. března 2019.

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a souběžným postižením více vadami, kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální (včetně rehabilitačního vzdělávacího programu).

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku.

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/pekar.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Představujeme Vám nejen vánoční píseň Naděje je, kterou pro nás napsal pan Petr Štolba  a společně ji nazpívala arpiďácká  kapela K.R.B. a kapela Pekař. Předem moc děkujeme za sdílení a shlédnutí tohoto videoklipu. Každým přehráním a sdílením našeho kanálu, díky partnerskému programu YOUTUBE, přispějete centru ARPIDA.

Upřímné  poděkování  pak patří Petrovi Štolbovi, Ondřeji Soukupovi. Marku Nedvědovi a Warner Music Česká republika za podporu a umožnění vzniku této písně.