stdClass Object ( [image_intro] => images/images/OA5.JPG [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Oznámení o zápisu do škol při centru ARPIDA, o.p.s. na školní rok 2019/20, který se koná ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13.30 do 16. 30 hod. v centru ARPIDA.

Školy při centru ARPIDA sdružují: mateřskou školu - do MŠ lze dítě zapsat po dosažení 3 let věku (zápis do MŠ proběhne v květnu 2019), základní školu, základní školu speciální, přípravný stupeň základní školy speciální.

Školy při centru ARPIDA jsou určeny pro děti s tělesným (pohybovým) a kombinovaným postižením. K zápisu prosím přineste doporučení poradenského zařízení k zařazení dítěte ke vzdělávání ve speciální škole.

Bližší informace o školách při centru ARPIDA, o.p.s. naleznete ZDE,  popřípadě Vám je rádi poskytneme v kanceláři školy - tel: 385 777 030. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/logo_cz-01.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

V průběhu prosince 2018 a ledna 2019 proběhlo vzdělávání pracovníků v rámci projektu ,,Kruh podpory - cesta k běžnému životu", který je financován Nadační fond Avast.

Vzdělávání se zúčastnilo celkem 12 pracovníků z Centra ARPIDA a Centra Kaňka - sociální pracovníci, poradci rané péče a odborní pracovníci (např. fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, muzikoteraeput). Všechny pracovníky spojovala téma kvalitní práce práce s rodinou v rámci služby raná péče. Vzdělávání pracovníků obou zařízení bylo realizováno prostřednictvím vzdělávací organizace Quip. Na kurzech jsme se naučili, jak dobře s rodinou individuálně plánovat při využití technik plánování zaměřeného na člověka (Profil na jednu stránku, MAPA - Tvoříme akční plány). Dále jsme se dozvěděli, jak dobře využít a budovat přirozenou podporu rodiny prostřednictvím tzv. kruhů podpory nebo dobře "provázet" (facilitovat) kruhová setkání s rodinou.

Už se moc těšíme až získané znalosti budeme uvádět do praxe. Touto cestou bychom rádi ještě jednou poděkovali nadačnímu fondu Avast za finanční příspěvek.

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/pekar.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Představujeme Vám nejen vánoční píseň Naděje je, kterou pro nás napsal pan Petr Štolba  a společně ji nazpívala arpiďácká  kapela K.R.B. a kapela Pekař. Předem moc děkujeme za sdílení a shlédnutí tohoto videoklipu. Každým přehráním a sdílením našeho kanálu, díky partnerskému programu YOUTUBE, přispějete centru ARPIDA.

Upřímné  poděkování  pak patří Petrovi Štolbovi, Ondřeji Soukupovi. Marku Nedvědovi a Warner Music Česká republika za podporu a umožnění vzniku této písně.

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/konference.JPG [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

V rámci oslav 25. výročí zahájení činnosti centra ARPIDA jsme připravili odbornou konferenci pro zařízení pracující, nebo usilující o práci v systému ucelené a koordinované rehabilitace. Vzhledem k tomu, že cílem byla nejen prezentace odborných témat a vzniku a činnosti centra ARPIDA, ale i založení Asociace ucelené rehabilitace, byla tato konference nazvána 1. pracovní setkání Asociace ucelené rehabilitace. Tímto krokem jsme se rozhodli podpořit princip ucelené rehabilitace, ke kterému se Česká republika zavázala již před řadou let. I přes intenzivní snahy odborníků se od roku 1999 nepodařilo tento závazek splnit. Účastníci hodnotili průběh i výsledek  setkání velmi pozitivně. Nahlédnutí do činnosti centra ARPIDA bylo podle jejich slov pro ně velkým přínosem.

Děkujeme všem , kteří se podíleli na přípravách tohoto zajímavého setkání. Motto pro založení Asociace: „I malý krok může začít dlouhou cestu."

ARPIDA25 LOGO LogoAUR JčKlogo

1. pracovní setkání Asociace ucelené rehabilitace  bylo podpořeno finančními prostředky dle rozhodnutí Rady Jihočeského kraje.