ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

Devátý ročník Andělské aukce, pořádaný 12. prosince 2016 v DK Metropol v Českých Budějovicích, přinesl centru ARPIDA rekordních 772.600,- Kč. Výtěžek vnímáme jako projev důvěry všech dárců a přijímáme jej s velkou pokorou a poděkováním.

Tato neuvěřitelná částka je velmi významnou pomocí a motivací v další činnosti centra ARPIDA.  Finanční dary za dětské obrázky použijeme na financování nového konceptu fyzioterapie, doplnění potřebných kompenzačních pomůcek a vytvoření zázemí pro sociálně terapeutické dílny. V těchto oblastech vidíme momentálně velkou potřebnost jak pro stávající uživatele našich služeb, tak i pro všechny nově příchozí. 

Náš srdečný dík za velkou štědrost a laskavost patří především všem dražitelům-dárcům, bez kterých by vydražená částka nedosáhla tak vysoké hodnoty. Dále děkujeme slečně Barboře Povišerové, která celou Andělskou aukci zvládla na jedničku a s úsměvem. Rovněž děkujeme panu PhDr. Jaromíru Procházkovi a slečně Adéle Jirkalové za milé, vtipné a profesionální provedení celým večerem a aukcí. Velké poděkování patří paní magistře Aleně Jankovské za celoroční vedení dětí v arteterapeutickém ateliéru centra ARPIDA, inspiraci a umělecký vklad do témat a technik obrázků a samozřejmě chceme pogratulovat dětem k jejich dílu, které přináší tolik radosti a poděkovat jim za jejich píli při vytváření těchto obrázků namalovaných nejen pro Andělskou aukci. Dále srdečně děkujeme všem partnerům, kteří Andělskou aukci připravovali a zajišťovali, nebo ji jakýmkoliv způsobem podpořili včetně výtečného rautu připraveného panem Vladimírem Tůmou. 

Srdečně děkujeme ... vděčná ARPIDA
aa2016

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz