ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

Devátý ročník Andělské aukce, pořádaný 12. prosince 2016 v DK Metropol v Českých Budějovicích, přinesl centru ARPIDA rekordních 772.600,- Kč. Výtěžek vnímáme jako projev důvěry všech dárců a přijímáme jej s velkou pokorou a poděkováním.

Tato neuvěřitelná částka je velmi významnou pomocí a motivací v další činnosti centra ARPIDA.  Finanční dary za dětské obrázky použijeme na financování nového konceptu fyzioterapie, doplnění potřebných kompenzačních pomůcek a vytvoření zázemí pro sociálně terapeutické dílny. V těchto oblastech vidíme momentálně velkou potřebnost jak pro stávající uživatele našich služeb, tak i pro všechny nově příchozí. 

Náš srdečný dík za velkou štědrost a laskavost patří především všem dražitelům-dárcům, bez kterých by vydražená částka nedosáhla tak vysoké hodnoty. Dále děkujeme slečně Barboře Povišerové, která celou Andělskou aukci zvládla na jedničku a s úsměvem. Rovněž děkujeme panu PhDr. Jaromíru Procházkovi a slečně Adéle Jirkalové za milé, vtipné a profesionální provedení celým večerem a aukcí. Velké poděkování patří paní magistře Aleně Jankovské za celoroční vedení dětí v arteterapeutickém ateliéru centra ARPIDA, inspiraci a umělecký vklad do témat a technik obrázků a samozřejmě chceme pogratulovat dětem k jejich dílu, které přináší tolik radosti a poděkovat jim za jejich píli při vytváření těchto obrázků namalovaných nejen pro Andělskou aukci. Dále srdečně děkujeme všem partnerům, kteří Andělskou aukci připravovali a zajišťovali, nebo ji jakýmkoliv způsobem podpořili včetně výtečného rautu připraveného panem Vladimírem Tůmou. 

Srdečně děkujeme ... vděčná ARPIDA
aa2016

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk   logo cz-01 1  borovka new

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz