stdClass Object ( [image_intro] => [float_intro] => [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

 

Centrum ARPIDA realizuje projekt výstavby rozšíření centra ARPIDA pro dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením pod názvem ARPIDA plus - campus životních příležitostí.

Realizace byla podpořena dotací z IROP a je realizována prostřednictvím 2 projektů na dva objekty:

 

Projekt „Rozšíření centra ARPIDA (stavební objekt 1)

Spolufinancováno Evropskou unií

 

Předmětem projektu je výstavba nového stavebního objektu (SO 01), který bude využíván pro poskytování služeb denního stacionáře. Dále bude projektem zajištěno potřebné zázemí pro poskytování služeb denního stacionáře včetně terapeutických místností pro výkon této služby. Součástí projektu je též pořízení části vybavení pro zajištění provozu zařízení a zajištění veřejně přístupné zpevněné plochy a komunikace, vjezdového připojení a úpravy zeleně v areálu. Projektem řešená služba denního stacionáře je v centru Arpida poskytována již nyní, z pohledu kapacity a stavu vybavení je ale zcela nedostatečná. Díky projektu dojde ke zkvalitnění vybavení a k nezbytnému rozšíření prostor koncepčně propojených v podobě integračního programu usilujícího o samostatný život v místě bydliště.

Cílem projektu je zvýšení a zkvalitnění kapacity (zajištěním zázemí pro současné kapacity a rozšířením stávající kapacity o novou kapacitu) poskytované služby denního stacionáře. Tato služba je v místě realizace projektu pro cílové skupiny (osoby s postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby sociálně vyloučené) z pohledu kapacit nedostatečná.

Výsledkem projektu bude nová budova sloužící účelům denního stacionáře, díky které dojde ke zkvalitnění a rozšíření kapacity v rámci této služby. Dojde též k zajištění odpovídajícího zázemí včetně vybavení. Díky realizaci projektu dojde k významnému rozšíření dostupnosti poskytování sociálních služeb v regionu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).

 

 

 

stdClass Object ( [image_intro] => images/banners/Oceneni_Formu_darcu_1.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

V úterý 29. listopadu  hostil Kaiserštejnský palác Dárcovský summit, jehož součástí bylo i předávání cen Fóra dárců. Prestižní cenu za nejlepší sbírkový projekt, který se v uplynulém roce v České republice realizoval, získalo centrum ARPIDA za svůj projekt „ARPIDA plus – campus životních příležitostí“. Cenu z rukou  místopředsedkyně Parlamentu ČR paní Olgy Richterové osobně převzal ředitel centra ARPIDA pan Marek Wohlgemuth, který dodává:

„Centrum ARPIDA dále pokračuje v realizaci projektu ARPIDA+ campus životních příležitostí. Naše nové žádosti o dotaci z IROP jsou nyní ve fázi hodnocení a s napětím čekáme na výsledek. Současně s radostí všem našim dárcům oznamujeme, že naše kampaň projektu ARPIDA+, ve společnosti nejvýznamnějších nadací a charitativních organizací, získala hlavní cenu Fóra dárců za nejlepší sbírkový projekt roku. Příjemcem tohoto ocenění je tím pádem i každý, kdo projekt podpořil, ať už finančně, nebo jiným způsobem. Jsme vděčni všem těmto lidem za podporu a pevně věříme, že jejich dary a úsilí nemine cíl. O dalším vývoji projektu budeme všechny informovat“

stdClass Object ( [image_intro] => images/srdce_za_knihu_2022_1.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => images/srdce_za_knihu_2022_2.jpg [float_fulltext] => left [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Akademická knihovna Jihočeské univerzity pořádá dobročinnou akci ve prospěch centra ARPIDA. Lidé mohou tuto dobročinnost podpořit buď darováním knihy, nebo zakoupením knihy za symbolických 50 Kč. Celý výtěžek bude věnovám centru ARPIDA. Akce probíhá přímo v Akademické knihovně JU od 28.11.2022 do 21.12.2022.

Srdečně děkujeme Akademické knihovně JU a všem, kteří tuto akci podpoří.

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/cena_inovace.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Centrum ARPIDA bylo ve čtvrtek 16.6.2022 oceněno Cenou INOVACE v sociálních službách za projekt Spolu do života. Tento projekt se úspěšně snaží o individuální a pravidelné začlenění dospělých lidí s tělesným a kombinovaným postižením a vyšší mírou potřebné podpory do běžného prostředí konkrétních firem, organizací a institucí. Využívá k tomu podporu sociální rehabilitace a pravidelnou péči osobní asistence. V současné době se projektu účastní 15 uživatelů, kteří dochází na 20 míst v Českých Budějovicích, Prachaticích, Křemži a Českém Krumlově, kde se podle svých možností a schopností zapojují do každodenního života a snaží se být jeho užitečnou a přirozenou součástí. Na projekt jsme v ARPIDĚ velmi pyšní a zároveň jsme vděční všem spolupracujícím firmám a organizacím, že jej s námi realizují a poskytují tak příležitost pro běžný život i našim dospělým uživatelům. 

Cenu Inovace vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s MPSV ČR a Asociací krajů ČR. V letošním roce bylo oceněno celkem 8 inovativních projektů z celé České republiky.

Spolupracující subjekty:

ČEVAK a.s., Teologická fakulta JU, Moto Boom s.r.o., ČD Cargo a.s., dm drogerie markt s.r.o., Akademická knihovna JU, Jihočeská vědecká knihovna, Biologické centrum AV ČR, Teplárna České Budějovice a.s., Elva Profi s.r.o., Jihočeské divadlo, 1.sociální družstvo VLNA, Úřad práce v Českých Budějovicích, Městský úřad Prachatice, Městský úřad Křemže, COOP Křemže, České korálky ČB, Tomáš Prchal - čištění vozidel, CB auto, Jihočeská televize JTV, a.s., Kláštery Český Krumlov - Městské divadlo Český Krumlov o.p.s., Českobudějovický deník - Vltava Labe media a.s., ICOS Český Krumlov o.p.s., KreBul, o.p.s.