stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/cena_inovace.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Centrum ARPIDA bylo ve čtvrtek 16.6.2022 oceněno Cenou INOVACE v sociálních službách za projekt Spolu do života. Tento projekt se úspěšně snaží o individuální a pravidelné začlenění dospělých lidí s tělesným a kombinovaným postižením a vyšší mírou potřebné podpory do běžného prostředí konkrétních firem, organizací a institucí. Využívá k tomu podporu sociální rehabilitace a pravidelnou péči osobní asistence. V současné době se projektu účastní 15 uživatelů, kteří dochází na 20 míst v Českých Budějovicích, Prachaticích, Křemži a Českém Krumlově, kde se podle svých možností a schopností zapojují do každodenního života a snaží se být jeho užitečnou a přirozenou součástí. Na projekt jsme v ARPIDĚ velmi pyšní a zároveň jsme vděční všem spolupracujícím firmám a organizacím, že jej s námi realizují a poskytují tak příležitost pro běžný život i našim dospělým uživatelům. 

Cenu Inovace vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s MPSV ČR a Asociací krajů ČR. V letošním roce bylo oceněno celkem 8 inovativních projektů z celé České republiky.

Spolupracující subjekty:

ČEVAK a.s., Teologická fakulta JU, Moto Boom s.r.o., ČD Cargo a.s., dm drogerie markt s.r.o., Akademická knihovna JU, Jihočeská vědecká knihovna, Biologické centrum AV ČR, Teplárna České Budějovice a.s., Elva Profi s.r.o., Jihočeské divadlo, 1.sociální družstvo VLNA, Úřad práce v Českých Budějovicích, Městský úřad Prachatice, Městský úřad Křemže, COOP Křemže, České korálky ČB, Tomáš Prchal - čištění vozidel, CB auto, Jihočeská televize JTV, a.s., Kláštery Český Krumlov - Městské divadlo Český Krumlov o.p.s., Českobudějovický deník - Vltava Labe media a.s., ICOS Český Krumlov o.p.s., KreBul, o.p.s. 

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/logoCA3.bmp [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Zastupitelstvo města České Budějovic na svém zasedání v únoru 2022 rozhodlo o poskytnutí dotace na kofinancování našeho projektu „OSOBNÍ ASISTENCE pro občany města České Budějovice“ ve výši 300 000,- Kč. Poskytnutá dotace bude použita na úhradu nákladů spojených s poskytováním osobní asistence (osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby) v období 1-5/2022. Statutárnímu městu České Budějovice upřímně děkujeme za důvěru a velmi významnou finanční podporu a pomoc.

 

„Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/aktuality.png [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

V Č. Budějovicích dne 17. 4. 2022

Ve smyslu § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., v posledním znění,  zveřejňujeme seznam registračních čísel žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/23.  Základní škola speciální – Díl II: 2022/1

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/arpidaplus1.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Centrum ARPIDA pokračuje v realizaci projektu ARPIDA+ campus životních příležitostí. Příspěvky od veřejnosti a dárců dosáhly úžasné výše 7 mil. Kč. Za každý dar upřímně děkujeme!  Na konci března 2022 bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby. V průběhu tohoto řízení se v důsledku politické a hospodářské situace dramaticky změnily podmínky, které významně ohrožují realizaci stavby a reálně nám znemožňují využití dotace z IROP (ohrožení pevně daného termínu dostavby, dramatické zvýšení ceny projektu a tím nárůst spoluúčasti centra ARPIDA na téměř 45 % z celkové částky, inflací způsobený nárůst úrokové sazby úvěru a další problémy ohrožující průběh stavby). Navíc za těchto podmínek nám stále k dofinancování projektu chybí 18 mil. Kč. Jihočeský kraj a Město České Budějovice nemají možnost navýšit podporu projektu nad již dohodnutý rámec.

Z tohoto důvodu jsme byli nuceni výběrové řízení na dodavatele stavby zrušit a danou dotaci z IROP nevyužít. Pokračujeme v hledání možnosti získání vyšší dotace a většího časového prostoru v jiných připravovaných dotačních ‎programech a tím nové reálné cesty, která by neohrozila fungování centra ARPIDA v nastávající složité době a umožnila celkovou realizaci projektu ARPIDA+ v co nejkratším časovém období.  

Finanční příspěvky a dary zaslané na náš transparentní účet nezmění samozřejmě účel využití a zůstanou na tomto účtu připravené k financování dalších nákladů spojených s projektem a výstavbou nového areálu. Veškeré informace a novinky budeme průběžně zveřejňovat na našich webech www.arpida.cz, www.arpidaplus.cz a našem facebookovém profilu. 

"Děkujeme upřímně všem partnerům benefiční kampaně, dárcům a spolupracujícím organizacím za vytrvalou podporu, důvěru a trpělivost. V nastávajícím období budeme tuto podporu velmi potřebovat. V našem úsilí vytvořit podmínky pro dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením nepolevujeme a doufáme v úspěšnou realizaci projektu ARPIDA+. Zároveň děkuji všem kolegům za jejich úsilí, odvedenou práci a přeji další spoustu potřebné energie a zápalu. Věřím, že jedna ztracená cesta znamená novou cestu nalezenou. Čas takto získaný využijeme podle možností k zahájení přípravných stavebních prací‎ z již získaných ‎finančních zdrojů a realizaci dokumentace pro provedení stavby pro budovu sociálně terapeutických dílen.‎“ dodává ředitel centra ARPIDA Marek Wohlgemuth.