stdClass Object ( [image_intro] => images/jidelnicek/olivova_nadace.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Centrum ARPIDA, o.s. v roce 2014 zakoupilo soubor rehabilitačních pomůcek pro děti se zdravotním postižením v celkové hodnotě 51.444,- Kč. Pořízený toaletní nástavec, mobilní přenosná odsávačka a sada terapeutických Bobath válců umožňují významným způsobem  zvýšit kvalitu poskytované péče v našem zařízení.

Na uvedené pomůcky přispěla  finančně  Olivova nadace, se sídlem Olivova 224, 251 01 Říčany (www.olivovanadace.cz) částkou 42.000,- Kč

stdClass Object ( [image_intro] => images/jidelnicek/lesy_cr_web.gif [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

V průběhu roku 2014 centrum Arpida zakoupilo pračku v hodnotě 12.800,- Kč  v rámci zajištění provozu denního stacionáře včetně příslušenství. Nová pračka zároveň splňuje základní požadavky na obsluhu osobou s tělesným postižením a uživatelům sociálních terapeutických dílen tak umožňuje rozvoj dalších pracovních návyků. Touto cestou chceme poděkovat firmě Lesy České republiky, s.p. za finanční příspěvek v celkové výši 10.000,- Kč.

stdClass Object ( [image_intro] => images/jidelnicek/PF.png [float_intro] => right [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Centrum ARPIDA přeje všem klientům, rodičům, zaměstnancům, členům, partnerům, spolupracovníkům a příznivcům velkou vánoční radost a požehnaný rok 2015.

stdClass Object ( [image_intro] => [float_intro] => [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Sedmý ročník Andělské aukce, pořádaný 15. prosince 2014 v DK Metropol v Českých Budějovicích, přinesl centru ARPIDA opět neuvěřitelných 564 000 Kč. 

 

Za tuto pomoc vděčíme mnoha dobrým andělům, kteří přispěli různým způsobem. Ti, bez kterých by obrázky nenašly své nové majitele. Srdečně jim děkujeme za jejich štědrost a ochotu pomáhat. Dále ti, kteří Andělskou aukci připravovali a zajišťovali, nebo ji jinak podpořili. Podporu všech těchto lidí chápeme nejen jako úspěšnost krásné dětské kresby, ale zejména jako projev lidské solidarity. Náš dík patří zejména paní Martině Povišerové - organizátorce celé akce a dále dětem z arteterapeutickém atelieru centra ARPIDA, které pod vedením Mgr. Aleny Jankovské, obrázky vytvořily.